Organisationsutveckling

Där dina egna utmaningar som ledare
står i centrum – inte teorier eller koncept. 

Ledarskap som skapar tillit, engagemang och resultat

Att vara ledare handlar till stor del om att skapa engagemang för mål och arbetsuppgifter samt att organisera arbetet så att bästa resultat uppnås. För att lyckas behöver man utveckla kunskaper och färdigheter som samverkar med verksamhetens strategier, processer, organisation och kultur.  

Vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling och förändringsledning bygger på år av praktisk erfarenhet av ledarskap, där vi lärt oss hur vi väljer ut och anpassar insatserna tillsammans med dig som kund. Du kommer att få arbeta med dina egna utmaningar, oberoende av om vi arbetar med utveckling av ledningsgrupper, du deltar i vår skräddarsydda ledarutveckling eller anmält dig till en av våra öppna ledarskapsutbildningar.  

Vi ger dig konkreta verktyg som du anpassar till dina förutsättningar. Det utvecklar tillit och förtroende för dig som ledare. Tillsammans skapar vi ett ledarskap som bidrar till förändring – i verksamheten, kulturen och hos dig.  

Fördelar

Tillsammans skapar vi ett attraktivt
och effektivt ledarskap

Vi arbetar nära dig som kund med att definiera, tydliggöra och stärka såväl organisationskulturen som den praktiska ledarskapsförmågan för chefer och ledare. Vårt chefs- och ledarsstöd ger: 

icon-heroblue-bulb
Insikter

All förändring börjar med självinsikt och en vilja att utvecklas.

Icon-ice-list-tickmark
Kraftfulla verktyg

Vi ger dig verktyg som stärker förtroendet för dig som ledare.

icon-mint-group-tickmark
Förändrat beteende

Tillsammans utvecklar vi ett ledarskap som bidrar till förändring.

icon-lavender-bulb
Högre måluppfyllelse

Med alla bitar på plats ökar dina möjligheter att effektivisera förändringsarbetet och öka måluppfyllelsen.

Konsult ledarskap, ledarskapsutveckling Stockholm
Arbetssätt

Verklighetsnära, individanpassat
och utmanande

Vi kombinerar våra egna erfarenheter av ledarskap med metoder som tar hänsyn till dina behov. Du kommer att få arbeta med dina egna utmaningar och möjligheter, eftersom vi vet att effekten blir både stark och varaktig när man kan koppla insikter och verktyg till sin egen vardag.
konsult-ledarskap-erfarenhet
Erfarenhet

Lång och
samlad
erfarenhet av ledarskaps-utveckling

Våra konsulter har lång erfarenhet av att leda på olika positioner samt att utbilda inom ledarskap; vissa inom ledningsgrupper med strategisk beslutsfattning, andra som projektledare för komplexa förändringsprojekt. Vårt arbete baseras på vår samlade erfarenhet av vad som krävs av en bra ledare samt vad som fordras för att strategier, ledningssystem och projekt ska fungera väl i praktiken.

Några av våra kunder

Våra komponenter för utveckling av ledarskap och ledning
Coachning för VD, chef och specialist

Professionell coachning och mentorskap ger nya insikter och perspektiv på utmaningar oberoende av om de är personliga eller en del av ledarskapet. Vilket i sin tur ökar besluts- och samverkansförmågan samt förtroendet för dig som ledare. 

 

Förändringsledarskap

Oavsett om det handlar om att implementera ett nytt system, nya rutiner eller att reducera kostnader, krävs en förändring i tanke- och arbetssätt. Det kräver planering och ledning.

 

Kulturförflyttning

Åtskilliga studier visar på sambandet mellan lönsamhet och en kultur som stöder en verksamhets strategi 

 

Ledarutveckling

Handlar om att kombinera personlig utveckling, där man blir medveten om egna drivkrafter och hur man uppfattas av sin omgivning, med träning i relevanta modeller och metoder.

 

Ledningsgruppsutveckling

En del av kompetensområdet Ledarskap och ett ofta använt verktyg för utveckling av en verksamhets ledningsfunktion, men även vid kulturtransformation eller strategiarbete. 

 

Teamutveckling

Ett team är beroende av en gemensam syn på sitt uppdrag, medlemmarnas samverkan och, inte minst, tillit till varandra och respekt för fattade beslut. När allt detta föreligger blir kraften i teamet enorm.

 

Några tal som beskriver vår verksamhet

Vi mäter alltid resultaten av våra insatserför hur skulle vi annars kunna förbättra oss själva? Nedan finner du några tal som säger något om vilka vi är. 

96%

Andel av våra konsulter som har mer än 10 års erfarenhet.

88%

Andel av våra kunder som upplever att CANEA har skapat ett bestående värde.

97%

Andel av våra kunder som anser att våra konsulter har goda kunskaper, god analytisk förmåga samt förstår deras unika förutsättningar. 

4,7

Medelbetyget vi får vid  
kursutvärderingar.

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.
Björn Palmqvist-Sep-20-2023-01-42-00-3303-PM-1

Kontakta oss

Ta första steget i din organisationsutveckling – kontakta vår specialist Björn Palmqvist så berättar han mer.