Om oss

Vi levererar varaktiga resultat. Varje gång.

Utvecklas med oss

CANEA hjälper organisationer, företag och människor att nå sin fulla potential.

Till vår hjälp har vi erfarna managementkonsulter, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Men eftersom ingen utmaning är den andra lik, börjar vi alltid med att lyssna på dig som uppdragsgivare för att skapa oss en bild av situationen. Nuläget, i kombination med det önskade utfallet, utgör grunden för de åtgärder vi därefter föreslår.

CANEA är en lyssnande, lärande och kommunicerande organisation. När ni anlitar oss får ni del av hela den bredd och spets som 30 års samlad erfarenhet av verksamhetsutveckling i olika branscher har gett oss.

CANEA - Caneadagarna - Utkast_1-204

Vår filosofi

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Perioder av knappt märkbara förändringar, nog så svåra att upptäcka i tid, följs av omvälvande paradigmskiften som förändrar vårt sätt att förhålla oss till varandra i grunden. Det ställer stora krav på företag, organisationer och enskilda. Vi ger dig såväl de strategier, system och arbetssätt som den kompetens som krävs för att optimera din verksamhet och säkerställa ett så bra resultat som möjligt.

om-oss-var-affarside

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att konkret realisera den förbättringspotential som finns i alla verksamheter och skapa driv i förändringsarbetet. Det gör vi genom att analysera, utveckla och införa strategier, system och kompetens hos våra kunder. Vilket leder till mätbara och varaktiga resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare intressenter.

om-oss-sa-arbetar-vi
Våra styrkor

Så arbetar vi

Vi utgår alltid från varje verksamhets unika behov och använder metoder baserade på best practice. Våra egenutvecklade IT-lösningar är välbeprövade och har använts av företag i en rad branscher. Och som det öppna kunskapsföretag vi är, kompletterar vi alltid vårt erbjudande med relevanta kurser inom organisationsutveckling för såväl enskilda medarbetare som hela organisationer.  

Vi har: 

  • Erfarna managementkonsulter.  
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek. 
  • Kraftfulla och lättanvända IT-lösningar. 
  • Ett stort utbud av relevanta utbildningar . 
  • En positiv, professionell och engagerande approach. 
Resultat

Siffror som talar
för sig själva

Vi mäter alltid resultatet av våra insatser. Men det gäller att inte missa viktiga saker som inte låter sig mätas och vägas så lätt. Förmågan att väga in svårmätta faktorer vid ett uppdrag, samt att förstå vilka begränsningar olika analys- och mätverktyg har, är något som kommer med ökande erfarenhet

 

90%

Andel av våra kunder som  
upplever att CANEA har skapat  
ett bestående värde.

4,7

Vårt snittbetyg över alla våra utbildningar

97%

Andel av våra kunder som anser att våra konsulter har goda kunskaper, god analytisk förmåga samt förstår deras unika förutsättningar.

272st

aktiva installationer av CANEA ONE just nu

 

 

 

Vi hjälper
växande organisationer
att blomstra

icon-results
Mätbara resultat

Ett systematiskt förbättringsarbete ger mätbara resultat på både kort och långsikt.

icon-methods
Beprövade metoder

Vår verktygslåda utgörs av ett stort metodbibliotek baserat på forskning och best practice.

icon-strategies
Realiserad strategi

En utpräglad helhetssyn utgör grunden för att omsätta strategier till verklighet.

icon-change
Bestående förändring

Utbildade och engagerade medarbetare säkerställer att förbättringar blir bestående.

om-oss-vi-tar-hansyn-till-samhalle
CANEA och hållbarhet

Vi tar hänsyn till samhälle och miljö

Vi lever i en tid när våra dagliga handlingar i stort och smått, vårt sätt att leva, kommer att definiera både vår och kommande generationers framtid. Men tillsammans kan vi, och kommer vi, att göra skillnad. 
om-oss-var-historik
Våra historia

Viktiga milstolpar i vår utveckling

Vi började som konsulter men upptäckte snart att våra kunder behövde relevanta utbildningar inom våra specialistområden. Den sista pusselbiten i vårt erbjudande föll på plats när vi började utveckla IT-lösningar för dokument- och ärendehantering i slutet av 1990-talet. 

om-oss-certifieringar
Våra certifieringar

Vi lever som vi lär

När vi startade vår verksamhet 1994 handlade de flesta uppdragen om att hjälpa organisationer att certifiera, eller på andra sätt kvalitetssäkra, sin verksamhet. Men det gäller att själv ha på fötterna om man ska kunna hjälpa andra. 

Några av våra kunder

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.