CANEA ONE

IT-stöd för offentlig sektor

Vill du ha mer transparens och mindre byråkrati inom den offentliga sektorn? Med hjälp av digitalisering, beprövad metodik och utbildning skapar vi de förutsättningar som krävs samtidigt som arbetet blir mer systematiskt och överskådligt.

IT-stödet för dig
som bygger morgondagens samhälle

När vi skapade CANEA ONE var användarvänlighet ett av våra viktigaste ledord – för nyckeln till ett väl fungerande ledningssystem är att alla medarbetare i organisationen känner sig ha förtroendet och kunskapen att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter.

icon-heroblue-screen-person
Effektivitet genom digitalisering

Fördelar med att använda CANEA ONE för strategisk planering och operativt arbete: bättre styrning, mindre tid på administration samt mer tid till verksamheten och medborgarna.

Icon-pine-list-tickmark
Stöd i vardagen

CANEA ONE är ett intuitivt och lättarbetat ledningssystem som stödjer lagar och förordningar. Dessutom är det enkelt att förvalta.

Icon-ice-group-tickmark
Systematiskt förbättringsarbete

Tillsammans med kommuner, stat och landsting har vi skapat effektiva ledningssystem och arbetssätt som stödjer ett systematiskt förbättringsarbete. Med rätt kombination av metodik, kompetens och verktyg blir förändringarna varaktiga.

icon-mint-puzzle
Strömlinjeformade arbetssätt

Vår IT-lösning ökar förmågan att leverera förstklassiga projektresultat med hjälp av projektmodeller, portföljhantering och all information samlad på en plats. Arbetsgången blir mer automatiserad och överlämningarna sker på ett korrekt och säkert sätt med rätt information. 

De använder redan CANEA ONE

Vi har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och har framgångsrikt levererat över 300 införandeprojekt av CANEA ONE, varav flera till landets kommuner och landsting. Ta gärna del av våra kundberättelser.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss för att få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Utmaningar inom
offentlig sektor

Digitaliseringen pågår för fullt och AI-användandet har tagit fart. Samtidigt står Sverige inför en stor utmaning kopplat till den demografiska utvecklingen då färre ska försörja fler. Stora effektiviseringar behövs och de är genomförbara om vi kombinerar digitaliseringens möjligheter med nya arbetssätt. 

Med förbättrade beslutsstöd, automatisering och smartare informationshantering kan ni frigöra resurser till där de behövs mest – för att skapa större verksamhetsnytta och ökat värde. 

CANEAs lösning

Vi utvecklade CANEA ONE för att stödja kommuner, landsting och regioners verksamhetsutveckling och digitalisering. Det är helt och hållet skapat ur ett ledningssystemperspektiv – för att stödja och koppla ihop den strategiska planeringen och det operativa arbetet på ett effektivt sätt. 

Systemet hjälper er att transformeras till en mer digital organisation med effektiva informationsflöden, bättre stöd & styrning samt ökad transparens visavi medarbetare, medborgare och politiker. 

CANEA ONE är utvecklat med mer än 20 års erfarenhet av ledningssystem och designat för att vara snabbt komma igång med, lätt att använda och enkelt att underhålla. Det kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat strategisk verksamhetsplanering & aktivitetsplanering, projekthantering, dokument- & ärendehantering samt e-tjänster.

CANEA och offentlig sektor

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativt arbete.

Varje medarbetare förstår sin roll i organisationen samt får kännedom om dess arbetssätt och de resultat som förväntas. Vårt IT-stöd ger enkel åtkomst till och effektiv hantering av alla styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policyer och mallar.

Projektverktyget ger kontroll över investeringar och utvecklingsprojekt och det är enkelt att se progress, resurser samt att prioritera bland  projekten. Det möjliggör ett standardiserat projektarbetssätt med smart funktionalitet för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det är också enkelt att kommunicera med och involvera externa entreprenörer i projektet.

Genom att kartlägga och beskriva processerna framträder en bild av HUR saker görs, vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som det finns behov av att samverka med andra. Med vårt IT-system är det enkelt att modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering, mätning och styrning.

Koppla strategin till det operativa arbetet på ett effektivt sätt med hjälp av initiativ, aktiviteter, arbetssätt och processer. Digitalisera styrmodellen genom att skapa och visualisera strategin och visionen. Förtydliga och följ upp långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er för exempelvis ekonomi, medborgare, medarbetare och processer.

Funktionaliteten för e-tjänster underlättar dialog och samverkan med medborgare och externa intressenter. Exempel på e-tjänster vi levererar är synpunktshantering, beställningar, bygglov, anmälningar, hantering av hyresprocessen och andra administrativa processer. Systemet gör det enklare för alla att medverka i processen, vilket minskar strul och administration samtidigt som efterlevnad och överblick blir bättre.

Få full kontroll och god sökbarhet på alla personalavtal, sekretessavtal, leverantörsavtal, hyresavtal, med flera. CANEA ONE ger en samlad överblick över alla avtal och skickar notifieringar med larm och påminnelser när de behöver följas upp. Systemet styr även behörigheten när det gäller vem som kan se och ändra i avtalen samt tillhandahåller en fullständig versions- & ändringshistorik som är direkt spårbar med elektroniska signaturer. Det finns även stöd för avtalsmallar med förifyllda texter.

Det var nog ingen som riktigt trodde att införandet skulle kunna genomföras på så kort tid. CANEA har varit väldigt flexibla och vi kände att vi fick stor hjälp ända in i mål.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.