CANEA ONE

Offentlig sektor

IT-stödet för dig
som bygger morgondagens samhälle

Genom digitalisering, utbildning och beprövad metodik skapar vi förutsättningar för ökad transparens, minskad administration och ett mer systematiskt arbete inom offentlig sektor.

När vi skapade CANEA ONE var användarvänlighet ett av våra viktigaste ledord – för nyckeln till ett väl fungerande ledningssystem är att alla medarbetare i organisationen känner sig ha förtroendet och kunskapen att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter.

icon-heroblue-screen-person
Effektivitet genom digitalisering

Fördelar med att använda CANEA ONE för såväl strategisk planering som operativ verksamhet: Bättre styrning, mindre tid på administration, mer tid till verksamheten och medborgarna.

Icon-pine-list-tickmark
Stöd i vardagen

CANEA ONE är ett lättarbetat och intuitivt ledningssystem som stödjer lagar och förordningar. Dessutom är det enkelt att förvalta.

Icon-ice-group-tickmark
Ständigt förbättringsarbete

Tillsammans med kommuner, stat och landsting har vi skapat effektiva ledningssystem och arbetssätt med systematiskt förbättringsarbete. Genom rätt kombination av metodik, kompetens och verktyg blir förändringarna varaktiga.

icon-mint-puzzle
Strömlinjeformade arbetssätt

Öka förmågan att leverera bra projekt med projektmodeller, portföljhantering och all projektinformation samlad på en plats. Automatisera arbetsgången och säkra att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information.

De använder redan CANEA ONE

Vi har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och har framgångsrikt levererat över 300 införandeprojekt av CANEA ONE,
varav flera till landets kommuner och landsting. Ta gärna en titt på våra kundcase.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss för att få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Utmaningar inom
offentlig sektor

Digitaliseringen pågår för fullt. Samtidigt står Sverige inför en stor utmaning kopplat till den demografiska utvecklingen då färre ska försörja fler. Stora effektiviseringar behövs, och de är genomförbara om vi kombinerar digitaliseringens möjligheter med nya arbetssätt. 

Genom förbättrade beslutsstöd, automatisering och smartare informationshantering kan ni frigöra resurser till där de behövs mest – för att skapa ökat värde och verksamhetsnytta.  

CANEAs lösning

Vi utvecklade CANEA ONE för att stödja kommuner, landsting och regioners verksamhetsutveckling och digitalisering. Det är helt och hållet skapat ur ett ledningssystemperspektiv – byggt för att stödja och koppla ihop den strategiska planeringen och den operativa verksamheten på ett unikt sätt. 

Systemet hjälper er att transformeras till en mer digital organisation med effektiva informationsflöden, bättre stöd och styrning samt ökad transparens inklusive involvering av både politiker, medarbetare och medborgare.

CANEA ONE är utvecklat med 20 års erfarenhet av ledningssystem, designat för att vara snabbt komma igång med, lätt att använda och enkelt att underhålla. Det kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat strategisk verksamhetsplanering och aktivitetsplanering, projekthantering, dokument- och ärendehantering samt e-tjänster.

CANEA och offentlig sektor

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet.

Varje medarbetare kan se sin roll i helheten, samt får kännedom om organisationens arbetssätt och de resultat ni vill uppnå. Vårt IT-stöd ger enkel åtkomst och effektiv hantering av alla styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policyer och mallar.

Projektverktyget skapar kontroll över alla era investeringar och utvecklingsprojekt där det är enkelt att se progress, resurser och prioritera bland samtliga projekt. Det möjliggör ett standardiserat projektarbetssätt med smart funktionalitet för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det är också enkelt att kommunicera och involvera externa entreprenörer i projektet.

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av ”hur” saker görs, vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som det finns behov av samverkan med andra. Med hjälp av vårt system kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering, mätning och styrning.

Genom initiativ, aktiviteter, processer och arbetssätt kopplas strategin till den operativa verksamheten på ett unikt sätt. Digitalisera hela styrmodellen genom att skapa och kommunicera strategin och visionen visuellt. Förtydliga och följ upp långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er för exempelvis medborgare, ekonomi, medarbetare och processer.

Funktionaliteten för e-tjänster underlättar dialogen och interaktionen med medborgare och externa intressenter. Exempel på e-tjänster vi levererar är synpunktshantering, beställningar, bygglov, anmälningar, hantering av hyresprocessen och andra administrativa processer. Systemet gör det enklare för alla att interagera i processen, ger minskat strul och administration samt bättre efterlevnad och överblick i processen.

Få full kontroll och god sökbarhet på alla era personalavtal, sekretessavtal, leverantörsavtal, hyresavtal m.m. CANEA ONE ger er en samlad överblick över alla avtal och notifierar er när de behöver följas upp med larm och påminnelser. Systemet styr även med behörighet vem som kan se och ändra i avtalen, och ger er samtidigt fullständig versionshistorik och ändringshistorik som är direkt spårbar med elektroniska signaturer. Har även stöd för avtalsmallar med förifyllda texter.

Det var nog ingen som riktigt trodde att införandet skulle kunna genomföras på så kort tid. CANEA har varit väldigt flexibla och vi kände att vi fick stor hjälp ända in i mål.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.