Utbildning

Ledningsseminarier: Strategi

Strategiskt arbete är i många lägen
en ledningsgrupps främsta uppgift.

Samsyn och förståelse i det strategiska arbetet är ett måste för att ledningsgruppen ska fungera effektivt och organisationen ska lyckas i längden.

Vi erbjuder fyra olika seminarier som fokuserar på olika aspekter av strategiarbetet för att ni ska kunna välja det eller de som behandlar det som är viktigast för er.

ledningsgruppseminarer-strategi-strategi-&-affarsplanering

Seminarium: Strategi och affärsplanering

Strategi handlar om att på ett effektivt sätt ta sig mot ett mål. Med bra planering och kommunikation kring strategin kan lönsamheten öka med upp till 400 procent. Det här seminariet är för dig som vill ha samsyn i ledningsgruppen och en tydlighet i riktningen för organisationen, som en grund för effektiv kommunikation och implementering av strategin. Vi går igenom verktyg, metoder och underlag för att få fram en effektiv strategi.

ledningsgruppseminarer-strategi-omvarlds-bevakning

Seminarium: Omvärlds-bevakning och framtidsanalys

För att lyckas med vår strategi behöver vi ha full koll på vad som händer i världen runt omkring oss. När världen ändras snabbt ställer det höga krav på en effektiv omvärldsbevakning. Det här seminariet är för dig som vill förstå omvärlden och hur den påverkar din organisation. Praktiska verktyg och modeller blandas med teori och exempel för att ni ska få en förståelse för framtiden och en metodik för att bevaka omvärlden.

ledningsgruppseminarer-strategi-mata-framgang

Seminarium: Att mäta framgång – målstyrning i praktiken

Har ni en strategi, men känner er ändå tveksamma till om ni är på rätt väg? Om vi inte mäter mot målen är både strategin och målen meningslösa. Under detta seminarium går vi igenom hur ni sätter upp effektiva mål och mäter mot dem samt hur ni kan avgöra om implementeringen av strategin fungerar.

ledningsgruppseminarer-strategi-strategisk-riskhantering

Seminarium: Strategisk riskhantering

Det är slaget boxaren inte ser som knockar, och det fungerar likadant med risker. De risker ni har identifierat har ni en bättre förståelse för och kan hantera. I detta seminarium går vi igenom hur ni hanterar strategiska risker i verksamheten på ett systematiskt sätt, samt hur ni kan få förståelse för den övergripande risknivån i organisationen. Metoder, verktyg och ISO 31000 kommer att presenteras och appliceras på er verksamhet.

 
 
 
John Saldin_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget i din strategiutveckling – kontakta vår specialist John Saldin så berättar han mer.