Ledarutveckling

Vi pratar gärna ledarutveckling med dig

Vad är ledarutveckling?

Ledarutveckling handlar om att förstå mer om flera olika aspekter av ledarskap. Det involverar personlig utveckling, medvetenhet om egna drivkrafter och omgivningens uppfattning, samt förståelse om relevanta modeller och metoder. Om dessa aspekter samverkar med organisationens strategier kan ett tryggt, närvarande och medvetet ledarskap utvecklas. Det gör att du som ledare då kan skapa förutsättningar för ett stort engagemang från medarbetarna och önskade resultat i verksamheten.

Lyckas med ledarutveckling

För att lyckas med ledarutveckling krävs det att organisationen är överens om vilka ledaregenskaper som värdesätts och hur respektive ledare kan uppnå den önskade målbilden. Ledarutveckling tillsammans med CANEA hålls därför ofta i programform. Här jobbar vi tillsammans med klienternas utvecklingsplaner för att utveckla eller stärka det egna ledarskapet.

Modeller nya webben-04

I programmen arbetar vi utifrån principen 70-20-10. Det innebär att utbildningen står för 10% av det som krävs för att få till en beteendeförändring. Det ställer krav på både deltagare och verksamheten att skapa förutsättningar och stöd för det egna lärandet. Ledarskapsutvecklingen behöver även stöd i forma av god kommunikation, målstyrning och gruppdynamik. Detta för att våra klienter ska få möjligheten att förankra nya rutiner och tillvägagångssätt i organisationens befintliga struktur och kultur.

Vi erbjuder
ledarutveckling i både gruppform och genom individuell coaching. Det som kännetecknar våra upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, teoretisk rådgivning baserat på best practise, effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshops.

Ledarutveckling

 

Ledarutveckling, ledarskapsutveckling konsult

Vill du prata ledarutveckling?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare med gedigen erfarenhet och kunskap. Här specificerar ni tillsammans målsättningar, utmaningar och behov. Nästa steg är en dialog om upplägg, koncept och metodik – allt för att passar era behov. Tillsammans arbetar vi med: 

  • Strategi, kultur och ledarskap i en integrerad verksamhetsprocess
  • Engagerar ledare och medarbetare
  • Säkerställer ägarskap, samt fångar kreativitet och engagemang för genomförandet
  • Rätt teorier och metoder som får driv i förändringsprocessen
  • Ett lyhört och agilt arbetssätt med fokus framtidsvisioner

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.