Ledarutveckling

Våra ledarskapskonsulter pratar gärna om ledarutveckling

Men våra satsningar kännetecknas av lite prat, en hel del coachning och mycket verkstad. Det gör att kunskapen blir förankrad i både det egna beteendet och verksamheten.

Skapa tillit och engagemang med våra ledarskapskonsulter

Att vara ledare handlar till stor del om att skapa engagemang för mål och arbetsuppgifter samt att organisera arbetet så att bästa resultat uppnås. För att lyckas med det behöver man utveckla kunskaper och färdigheter som samverkar med verksamhetens strategier, processer, organisation och kultur.  

Vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling och förändringsledning bygger på år av praktisk erfarenhet av ledarskap, där vi lärt oss hur vi väljer ut och anpassar insatserna för just dig och dina behov. Du kommer att få arbeta med dina egna utmaningar, oberoende av om det handlar om att utveckla en ledningsgrupp, en skräddarsydd ledarutbildning eller en öppen utbildning i ledarskap.

Våra ledarskapskonsulter ger dig beprövade verktyg som du kan anpassa till dina förutsättningar, vilket kommer att utveckla förtroende för dig som ledare. Tillsammans åstadkommer vi ett ledarskap som bidrar till förändring – i verksamheten, kulturen och hos dig. 

Lyckas med ledarutveckling

För att lyckas med ledarutveckling krävs det att organisationen är överens om vilka ledaregenskaper som värdesätts och hur respektive ledare kan uppnå den önskade målbilden. Ledarutveckling tillsammans med våra ledarskapskonsulter hålls därför ofta i programform. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivarnas utvecklingsplaner för att förbättra och stärka det egna ledarskapet.

I programmen arbetar vi utifrån principen 70-20-10. Det innebär att utbildningen står för 10 procent av det som krävs för att få till en beteendeförändring, vilket kräver att både deltagare och verksamhet kan skapa de rätta förutsättningarna för studierna. 20 procent av lärandet sker i kontakten med andra och 70 procent utgörs av den ackumulerade arbetserfarenheten.

Ledarskapsutveckling kräver även stöd i form av god kommunikation, målstyrning och gruppdynamik för att du ska kunna förankra nya rutiner och tillvägagångssätt i organisationens befintliga struktur och kultur.

Våra ledarskapskonsulter erbjuder ledarutveckling i både gruppform och individuellt tillsammans med en coach. Det som kännetecknar våra upplägg är den tydliga kopplingen till verksamhetens strategi, teoretisk rådgivning baserat på bästa praxis, effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshoppar.

Ledarutveckling, ledarskapsutveckling konsult

Vill du prata ledarutveckling?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare med gedigen erfarenhet och kunskap. Här specificerar ni tillsammans målsättningar, utmaningar och behov. Nästa steg är en dialog om upplägg, koncept och metodik – allt för att passar era behov. Tillsammans arbetar vi med: 

 • Strategi, kultur och ledarskap i en integrerad verksamhetsprocess.
 • Engagerar ledare och medarbetare.
 • Säkerställer ägarskap, samt fångar kreativitet och engagemang för genomförandet.
 • Rätt teorier och metoder som får driv i förändringsprocessen.
 • Ett lyhört och agilt arbetssätt med fokus framtidsvisioner.
it-losningar-forbattringsarbete-canea-kan

Individuell ledarutveckling för högre chefer

Vill du gå djupare in på ämnet ledarskap? Då har vi ett program för individuell ledarutveckling för högre chefer.

I programmet jobbar vi parallellt med ledarutveckling och coachning där du tillsammans med en erfaren ledarskapskonsult får reflektera över dina specifika utmaningar. Vi har Försvarshögskolans modell för indirekt ledarskap som teoretisk referensram. Vid varje tillfälle går vi igenom en komponent i det indirekta ledarskapet. Därefter följer individuell coachning för att du snabbt ska kunna omvandla teorierna till praktisk nytta. Programmet utgörs av 8 tillfällen à 2 timmar.

Innehåll:

 • Att leda utifrån vision.
 • Imageinriktad påverkan.
 • Handlingsinriktad påverkan.
 • Länkar.
 • Filter.
 • Organisationskultur.
 • Destruktivt ledarskap.
 • Kommunikation.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.