Affärsmodell

Skräddarsydda affärsmodeller för alla verksamheter

Från affärsidé till verklighet

Hur realiserar din organisation er affärsidé? Har ni nya idéer som behöver utvecklas och integreras i verksamheten? CANEA hjälper dig att strukturera och utforma en skräddarsydd affärsmodell för just din verksamhet. Vi har samarbetat med företag och organisationer inom alla typer av branscher, vilket gett oss goda kunskaper och erfarenheter när det gäller hur du bäst går från affärsidé till verklighet. 

konsult-strategi-affarsmodell-vad-ar-en-affarsmodell

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell är en beskrivning av hur en organisation skapar olika typer av värden och vad de har för betydelse för verksamheten. Grunden i en affärsmodell ligger i affärsidén som svarar på vem kunden är, vilket behov verksamheten fyller för kunden, varför kunden ska betala för det och hur det på sikt uppfyller visionen. En framgångsrik affärsmodell beskriver helt enkelt vad verksamheten är bra på, vad den står för och varför kunder är villiga att betala. 

konsult-strategi-affarsmodell-skapa-en-framgangsrik-affarsmodell

Skapa en
framgångsrik affärsmodell

En framgångsrik affärsmodell innehåller beskrivningar av komponenter i verksamheten och hur dessa samspelar med varandra. CANEA arbetar med ett flertal verktyg och metoder för att strukturera effektiva affärsmodeller – en av dessa är Business Model Canvas. I detta ingår kundsegmentering och värdeerbjudande (Value Proposition) som nyckeldelar. 
 
Det är viktigt att utforma, utveckla och implementera en affärsmodell på rätt sätt. Det säkerställer att den är resurseffektiv och uppnår önskat resultat. Att ha en tydlig metodik och planering gör att implementeringen underlättas avsevärt – här är grunderna i affärsmodellen viktiga pusselbitar. Arbetet kan göras både agilt och fasindelat, beroende på verksamheten. 

Vår metodik

Vi tar fram affärsmodeller som baseras på välkända teorier och mångårig erfarenhet och kunskap inom området. Det som kännetecknar vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategier, hypoteser baserade på best practice, effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad utbildning och coachning. 

1

Nulägesanalys

Vi utforskar företagets omvärld och undersöker vilka förändringar som sker. Vi tittar också på de interna resurserna och kompetensen, vilka möjligheter och utmaningar finns? Svaren är viktiga för att identifiera utmaningarna som affärsmodellen behöver möta. 

3

Affärsmodell

Resultaten från idégenereringen analyseras, utvärderas och sätts ihop till en affärsmodell. För oss är det viktigt att säkerställa att den löser ett verkligt kundproblem, att den är genomförbar och att initiativet är lönsamt. 

2

Idé

Utifrån de nya insikterna sätter vi ihop ett team som arbetar med idégenerering eller validerar befintliga idéer i strukturerade workshoppar. Vi fokuserar på att generera en stor mängd indata till komponenterna i affärsmodellen.  

4

Implementering

Arbetet med att implementera affärsmodellen delas upp i väldefinierade projekt. Kontinuerliga uppföljningar med projektteamen görs fram till dess att affärsmodellen är helt implementerad.  

Varför anlita CANEA?

Våra konsulter kan anlitas som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor. Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att skapa en affärsmodell med vår hjälp att:

Vi har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.

  • Vi erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
    Vi har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens.
  • Vi ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
  • Vi identifierar förutsättningar och anpassar upplägget för att få bäst effekt.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.