Affärsplanering

En förutsättning
för konkurrenskraft
och lönsamhet

Långsiktighet, lönsamhet
och konkurrenskraft

För att er organisation ska bli långsiktig, lönsam och konkurrenskraftig krävs ett effektivt ledningsarbete och en strukturerad affärsplanering. Det är inom dessa områden som er organisation tillsammans väljer vilken strategi ni arbetar efter, vad syftet med strategin är och hur den ska hjälpa er verksamhet att nå gemensamma målsättningar. 

konsult-strategi-affarsplanering-vad

Vad är en affärsplanering?

Om din organisation behöver ett strukturerat och effektivt arbetssätt, som främjar er långsiktiga strategi, är det viktigt att ni jobbar utifrån en användbar affärsplanering. En affärsplanering är ert ramverk för att bygga en hållbar strategi, med alla nödvändig processer och initiativ för att nå det önskade resultatet. Affärsplaneringen specificerar vilka personer som är involverade och vilka initiativ som krävs för att lyckas i praktiken. 

konsult-strategi-affarsplanering-varfor

Varför behövs affärsplanering?

 • En affärsplan pekar hela organisationen i rätt riktning. Det är ett ramverk för alla delar av verksamheten att utgå från i sitt arbete. Att ha rätt affärsplanering kan bidra till att organisationer inte blir silobaserade, vilket ökar långsiktighet, lönsamhet och konkurrenskraft. 

 • Affärsplanering bidrar till kommunikation, koordination och samarbete mellan organisationens nyckelfunktioner. Därmed minskar riskerna för funktionell suboptimering.

 • Affärsplanering ger ett långsiktigt tänkande. Med en strukturerad och välarbetad planering måste alla i organisationen att lyfta blicken och tänka framåt.

 

Hur lyckas du med affärsplanering?

Rätt struktur och implementering gör att affärsplaneringen blir resurseffektiv och driver organisationen mot önskat resultat. Det underlättar att ha en tydlig och fasindelad metodik där planering och koordination prioriteras. CANEA:s upplägg kombinerar best practices, effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad utbildning och coachning. Vår metodik för affärsplanering är indelad i fem faser:

 

 • Nulägesanalys. Här identifieras styrkor, svagheter och möjligheter för att alla involverade. Alla ska bli medvetna om utgångsläget.

 • Strategiutveckling. En skapandefas där organisationen gemensamt tar fram strategier och riktlinjer. Resultatet kommuniceras sedan till alla involverade. 
 • Risk- och scenarioanalys. Innan strategin tas vidare genomförs en analys av risker och scenarion. Är strategin realistisk? 
 • Målsättningar. När en strategi implementeras måste målsättningar och handlingsplaner för denna finnas på plats.   
 • Implementering. Den viktigaste och mest tidskrävande fasen. Här behövs rätt förändringsledarskap, förändringsmetodik och projektledare. 
konsult affärsplanering, affärsplan

Varför anlita oss?

Våra konsulter kan anlitas som projektledare för större insatser, ledare för workshops och seminarier, kursledare för utbildningar och inspiratörer vid events. De kan även anlitas för att genomföra analyser och förstudier, eller agera coach eller mentor. Vi erbjuder din organisation rätt affärsplanering med hjälp av:

 • Mångåriga erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Konsulter som snabbt och pedagogiskt kan överföra kompetens.
 • En positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
 • Verktyg och metoder som identifierar förutsättningar och anpassar uppdraget för att nå bäst effekt.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.