Utbildning

Företagsinterna utbildningar

En utbildning kan vara ett bra alternativ för såväl stora som små företag eller organisationer. Det kan handla om en kurs för många deltagare vid ett tillfälle eller när det är extra viktigt att skapa ett gemensamt synsätt, en metodik eller en terminologi inom ett område.

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder alla våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. Utbildningarna erbjuds också digitalt/distans och de flesta kan även genomföras på engelska, och i andra länder än Sverige. 

Anpassade utbildningar

Vi tar fram, eller anpassar, utbildningar och kortare föredrag efter era behov. Nedan finner du några exempel på kurser som vi genomför på plats hos företag. Tveka inte att fråga oss även om andra utbildningar.

Vi genomför våra företagsinterna utbildningar på kvällstid om så önskas, samt på distans/digitalt, eller utomlands i form av kostnadseffektiva internatutbildningar i till exempel Barcelona eller på Kanarieöarna. 

Ledningsseminarier

 • Strategi och affärsplanering.
 • Kvalitetsledning ISO 9001.
 • Miljöledning ISO 14001.
 • Processorientering och verksamhetssystem.
 • Verksamhetsledningssystem - kvalitet & miljö.
 • Projektstyrning för chefer och styrgrupp.
 • Ledningssystem – huvudvärk eller huvudsak.
 • Beslut under stora osäkerheter.
 • Att leda en effektiv ledningsgrupp.
utbildning-Internutbildning -ledningsseminarier

Strategiseminarier

Alla våra seminarier inom strategi anpassas efter ditt företags, eller organisations, behov och kan hållas som 1-3 dagars seminarier.

utbildning-Internutbildningstrategi-seminarier-1

Specialistutbildningar

 • Utbildning av projektstyrgrupp.
 • Verksamhetsledningssystem - kvalitet & miljö.
 • ISO 14001:2004.
 • Miljöanpassad produktutveckling.
 • Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.
 • Informationssäkerhet – workshop.
 • Chefers utveckling som ledare.
 • Nyttorealisering & business case.
 • Lean för hela verksamheten.
 • Socialt ansvar – CSR.
 • CANEA Academy CSR.
 • 8D - metodiska korrigerande åtgärder.
 • Vidareutbildning av revisorer.
 • Projektekonomi.
 • Projektplanering.
 • Projektstyrning.
 • Riskhantering.
 • Krishantering.
 • Coachprogram för projektledare.
 • Lean för tjänster, administration och service.
 • Lean produktion.

Breddutbildningar

 • Miljö för alla.
 • Kvalitet för alla.
 • Projekt som arbetsform.
utbildning-internutbildning-bredd-utbildningar-v2

Några av våra tidigare utbildningsdeltagare

Johan-Temsare_ny_sv_low

Kontakta vår utbildningsansvarige

Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta vår utbildningsansvarige, Johan Temsare. Du kan även nå oss på +46 (0)10 459 00 11.