Transformation

Virtuellt Projektkontor

Projektverksamhet, ökad projektmognad och bättre avkastning. 

Vad är ett Virtuellt Projektkontor?

Driver er organisationer utvecklingsarbeten i projektform? I så fall är ett virtuellt projektkontor ett verktyg för att lyckas ännu bättre. Virtuella projektkontor utgör kopplingen mellan ledningen och projekten en enhet som verkar för att arbetet koordineras och drivs i linje med verksamhetens gemensamma målsättningar. 

I ett virtuellt projektkontor skapar ni goda förutsättningar för en framgångsrik projektverksamhet, samtidigt som ni höjer organisationens projektmognad och säkrar avkastningen på avsatta resurser. Om er organisation har brister inom dessa områden kommer ni inte att välja projekt på rätt urvalskriterier och inte heller se effekterna av era projektimplementationer.

Modeller nya webben-03

Virtuellt Projektkontor
med CANEA

"Om projektverksamheten inte är effektiv, saknar enhetliga projektmodeller och har bristfälligt stöd kommer arbetet att kosta mer än nödvändigt"

Om ni idag använder ett internt projektkontor, men vill frigöra resurser för organisationens huvudverksamhet eller om ni helt saknar denna stödfunktion, så är ett outsourcat virtuellt projektkontor tillsammans med CANEA en kostnadseffektiv lösning. I samarbetet implementerar och underhåller vi önskade tjänster, helt anpassat efter era verksamhetsbehov och best practice. Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid uppsättning av stödfunktioner för projektverksamheten är bland annat att våra konsulter bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.