Älskar du manuell ärendehantering?
Synd!

Genom att istället använda CANEA Workflow får du tid över till annat. Bättre koll och smidigare handläggning får du se som trevliga bonusar.

CANEA Workflow

CANEA Workflow är ett IT-system som automatiserar, kvalitetssäkrar och snabbar upp just administrativa ärendeprocesser. Med ett smidigt layoutverktyg kan du enkelt definiera och sätta igång processerna efter egna önskemål. Eftersom alla typer av ärendeprocesser kan hanteras får du dessutom all ärendehantering i ett och samma system. 

Analyser, statistik och rapporter ger dig en oslagbar överblick med realtidsstatus och ansvarsfördelning. Ingen behöver längre hamna mellan stolarna och du har alltid ett korrekt och uppdaterat beslutsunderlag. 

System ärendehantering, ärendehanteringssystem
Flexibilitet

Smidig konfigurering
till dina behov

CANEA Workflow kan lätt konfigureras i takt med att dina processer förändras. Du behöver inte blanda in vare sig IT-avdelning eller oss. Ändra istället själv all konfiguration, formulärlayout och regelverk kring processerna. Och du kan lika lätt sätta nya processer i drift när det behövs.

Full koll på processerna

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning. 

icon-mint-puzzle

Strömlinjeforma arbetet

Skapa efterlevnad och säkra att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information.

icon-mint-list-tickmark

Korrekta beslutsunderlag

Du får oslagbar överblick över processerna i realtid med både överskådliga rapporter och tydliga diagram.

icon-mint-group-tickmark

Förbättra processerna kontinuerligt

Vårt processtöd kan hela tiden anpassas till förändrade behov och krav. På så sätt ger vi dig optimala förutsättningar i vardagen. 

Funktioner

Enkel rapportering, tydlig överblick och bra analysverktyg skapar effektiva arbetsflöden. Funktionaliteten är därför helt central för oss i all ärendehantering. 

Gör det lätt för alla att fånga upp och skapa ärendeprocesser via elektroniska formulär. Möjliggör rapportering via exempelvis intranätet eller den publika webben. Ärenden kan även rapporteras via det mobila gränssnittet.

Integrera era leverantörer, kunder och partners i era affärsprocesser. CANEA Workflow gör det möjligt att samverka med alla i arbetsflödet på ett mer automatiserat sätt istället för att exempelvis skicka mail fram och tillbaka som sedan manuellt får hanteras.

Via systemet finns möjlighet till samarbete via den sociala strömmen där inblandade kan föra en dialog angående ärendet direkt i systemet. Från strömmen kan man även kommunicera med externa parter såsom kund eller leverantör via den smarta mail-kopplingen. All dialog kring ett ärende i strömmen lagras tillsammans med ärendet.

Med hjälp av de dynamiska och grafiska vyerna är det enkelt att överblicka processen i realtid och alla ärenden. Vyer kan exempelvis skapas för prioriterade, mina pågående, larmade och avslutade ärenden, helt efter era önskemål. Ställ även in gruppering, sortering, filtrering och kategorisering. Överblicksvyer kan vara publika och privata för användaren.

Med hjälp av den interaktiva och visuella analysmotorn kan ni följa upp verksamheten och processerna i realtid på ett mycket effektivt sätt. Ta ut statistik och följ upp processernas ledtider, kostnader och andra KPI:er direkt i systemet. Analysverktyget låter er helt flexibelt skapa diagram och ta ut rapporter på önskat sätt.

Gör det ännu enklare för alla medarbetare att arbeta med ärenden och följa status. Via det mobila gränssnittet kan ni enkelt rapportera in nya ärenden (inklusive bilder från mobilkameran), överblicka ärenden som pågår och diskutera kring ärenden.

Alla åtgärder är spårbara i systemet och viktiga händelser i ärendena loggas med datum och tidsstämpel samt utförare. Detta ger bra koll på vad som skett historiskt. Till varje ärende finns en logg med historik där det är enkelt att följa alla ändringar som gjorts ändå ned på fältnivå.

Systemet konfigureras direkt i webbläsaren med hjälp av den lättnavigerade designen. Formulärlayout, inställningar, flöden, affärslogik och regler ställs in för att passa era önskemål och den aktuella processens utformning. Detta kräver ingen IT-kompetens utan kan hanteras löpande direkt av verksamheten.

Till ärenden i systemet kan kopplas dokument och andra filer som hör till respektive ärenden. Dokument bifogas via enkel dra-och-släpp teknik. Filerna kan hanteras med funktioner för versionshantering, rättighetstyrning och online-visning.

CANEA Workflow larmar om ärenden blir liggande för länge eller om åtgärdsdatum passerats. Ställ in gränser för ledtider för de olika stegen i ärendeflödet och få påminnelser via e-post eller larm via SMS (tilläggstjänst).

Du kommer inte vara först. Eller ensam.

CANEA Workflow är både beprövat och omtyckt. Hundratals organisationer inom vitt skilda branscher har sedan länge upptäckt fördelarna med vårt ärendehanteringssystem. Läs några intressanta kundcase här!

Det känns jättebra att systemet är så konfigurerat. Vi kan själva anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljningsfunktioner såsom vyer och mail-aviseringar. I takt med att vi driftsätter nya processer förstår vi i vilken stor utsträckning vi kan använda det för nya tillämpningar."

Se vad CANEA Workflow
kan göra för dig!

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Användningsområden för dina behov

En välfungerande IT-lösning skapar enligt oss effektivitet, ökad lönsamhet och i slutändan nöjdare kunder. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter har gjort våra lösningar populära inom en rad användningsområden. 

it-product-workflow-arendehantering
Förbättringsarbete

Förbättringsarbete - eliminera tidstjuvar! Hitta ditt företags dolda förbättringspotential genom effektivisering och automatisering av alla typer av administrativa processer. 

it-product-workflow-avvikelsehantering
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering - möjliggör till förbättring! Grunden till en framgångsrik hantering av avvikelser är enkel rapportering, effektivt flöde och tydlig uppföljning.

it-product-workflow-reklamationshantering
Revisionshantering

För att säkerställa att det blev som det var tänkt och ett gyllene tillfälle att bli bättre som organisation, oavsett om det handlar om en internrevision, leverantörsrevision, myndighetsrevision, certifieringsrevision eller projektrevision.

iStock-916868952-1
On demand - Webbinarium

Förbättringsarbete - metoder och verktyg

Vi visar er hur ni digitaliserar ert ständiga förbättringsarbetet inklusive avvikelsehantering, måluppföljning och processers långsiktiga utveckling för bättre överensstämmelse med verksamhetens strategi.

CANEA ONE
är en komplett produktfamilj –
låt oss presentera
övriga medlemmar

CANEA Workflow är bara en medlem i familjen. Förutom hjälp med din ärendehantering kan du här intill kika närmare på dokument- och projekthantering, dessutom finns lösningar för både processmodellering och strategiaktivering. Samtliga moduler i CANEA ONE är egenutvecklade och en del av ett och samma system, vilket gör att de är integrerade med varandra både funktions- och gränssnittsmässigt. Modulerna kan givetvis konfigureras och kombineras efter era behov. 

icon-small-strategy

CANEA Strategy

Ett system som hjälper dig skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Läs mer

icon-small-project

CANEA Project

Optimera projekt och portföljer samt maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Läs mer

document-symbol

CANEA Document

Effektiv och samlad dokumenthantering av all affärskritisk information utan krångliga mappstrukturer.

Läs mer

process-symbol

CANEA Process

Visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Läs mer

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.