Om oss

Vi levererar
helhetslösningar

Genom att kombinera konsulttjänster,
IT-lösningar och utbildningar.

Sömlöst samarbete

Vi skapar en fungerande helhet – från strategi till operativ verklighet och från analys till implementering. Och vi anpassar våra leveranser till varje uppdragsgivares unika situation så att både helheten och detaljerna fungerar friktionsfritt.

Delarna som formar helheten

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Perioder av knappt märkbara förändringar, nog så svåra att upptäcka i tid, följs av omvälvande paradigmskiften som förändrar vårt sätt att förhålla oss till varandra i grunden. Det ställer stora krav på företag, organisationer och enskilda. Vi ger dig såväl de strategier, system och arbetssätt som den kompetens som krävs för att optimera din verksamhet och säkerställa ett så bra resultat som möjligt.  

om-oss-vara-styrkor-verklighetsnara-metodik

Verklighetsnära metodik och verktyg

Vi samlar fortlöpande in omvärldsinformation som vi analyserar för att identifiera idéer, koncept och nya lösningar som vi sedan successivt utvecklar, prövar och införlivar i vår tjänste- och produktportfölj. Vi har lärt oss vad som fungerar i praktiken och tar på oss våra kunders glasögon när vi bedömer nyttan av en insats. Resultat och slutsatser finns samlade i vårt metodbibliotek, våra utbildningar och IT-lösningar. De utgör kärnan i vår kunskaps- och erfarenhetsbank.

om-oss-vara-styrkor-kompetenta-konsulter

Kompetenta konsulter

Våra managementkonsulter har förmågan att omsätta kunskaper och metoder i praktisk handling. De har öga för såväl helheten som detaljerna när det gäller en organisations omvärld, funktion och ledning. Många är certifierade inom sitt gebit och alla är skickliga pedagoger – det är ett krav vid nyanställning. Och de lägger stor vikt vid kunskapsöverföring i sina uppdrag, eftersom det säkerställer att resultatet av våra insatser blir bestående.

it-main-hero

Ett lättanvänt
ledningssystem

CANEA ONE är ledningssystemet som förkortar vägen från strategi och mål till genomförande och resultat genom att koppla ihop framgångsfaktorer och nyckeltal med den dagliga verksamhetens projekt och processer. Dessutom är det så lättnavigerat att även sällananvändare hittar rätt. 

event_01

Relevanta och
engagerande
utbildningar

Det finns företag och organisationer som förhåller sig till information lite på samma sätt som Gollum i Sagan om ringen-trilogin förhåller sig till Saurons härskarring – de vill verkligen inte dela med sig. Med oss är det precis tvärtom; vi är öppna och transparenta och delar gärna med oss av de erfarenheter vi samlat på oss sedan vi startade 1994. Enda undantaget är specifik information om våra kunder – där gäller fullständig sekretess. Vi delar inte med oss av några kund-case utan uppdragsgivarens medgivande.

Några av våra kunder

Vi har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer effektiv och lönsam verksamhet.