Karriär

Våra konsulter
inom management

Våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher och besitter kompetens inom en rad områden – från analysmetodik, strategi och ledningssystem till processorientering, lean och IT. Det gör att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare helhetslösningar utan kompromisser. Har du en bakgrund som kan vara intressant för oss – hör av dig!

Karl Hedman_sv_low-1

Karl Hedman

Karl arbetar med projektledning, processutveckling, processeffektivisering, affärssystemsimplementering, revision, ledningssystem och affärsstrategier. Du träffar Karl när du går utbildning inom revision, projektledning och processer.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Pontus Fryk_sv_low-1

Pontus Fryk

Pontus tillhör CANEAs Stockholmskontor där han är områdeschef samt del av ledningsgruppen. Pontus är en ledare och managementkonsult med inriktning på verksamhetsutveckling, företagsstrategi, affärsutveckling, försäljning och kommunikation.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Annica Ho_sv_low-1

Annica Ho

Annica är en driven managementkonsult med en flerårig bakgrund från bland annt läkemedelsindustrin. Hon har varit verksam inom framförallt kvalitets- och process-utveckling för processer såsom distribution, kvalitet och lagefterlevnad.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Moa Landström_sv_low-1

Moa Landström

Moa har mångårig erfarenhet som konsult, med ett mycket stort intresse för, och kunskap inom, hållbarhets- och miljöfrågor. Hon har en kandidatexamen inom Design och produktutveckling från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University samt en masterexamen inom Innovationsledning och produktutveckling från Kungliga tekniska högskolan.

Ladda ned konsultblad (pdf)

John Saldin_sv_low-1

John Saldin

John är en prisbelönt projektledare med mer än 20 års erfarenhet av företags- och projektledning i både privata och offentliga organisationer. Har en stor passion för att med hjälp av innovation och strategiutveckling driva utveckling och förändring inom organisationer.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Stefan Lund_sv_low-1

Stefan Lund

Stefans har en förmåga att entusiasmera, inspirera och leda utveckling av organisationer, team och grupper. Han använder sig av de principer och metoder som finns inom Lean & Six Sigma kombinerat med över trettio års erfarenhet av coachning och utveckling av människor och team. 

Ladda ned konsultblad (pdf)

Björn Palmqvist-Sep-20-2023-01-42-00-3303-PM-1

Björn Palmqvist

Björn är legitimerad psykolog med drygt tio års erfarenhet som externkonsult inom området, inom myndigheter, kommun, landsting och privata närings-livet. Han har bred erfarenhet av att processleda och har designat och genomfört flera ledningsgrupps- och teamutvecklingsinsatser.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Lennart Grundel_sv_low-1

Lennart Grundel

Lennart är seniorkonsult på CANEA. Han har en civilekonomexamen i Företagsekonomi från Karlstad Universitetet. Han är PMP- och ACP-certifierad och ackrediterad utbildare för Project Management Institute.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Viktor Lemke-1-2

Viktor Lemke

Viktor har verkat inom kvalitetsområdet sedan många år och tillhör CANEAs Malmökontor. Hans erfarenheter sträcker sig från arbete med stora internationella koncerner till mindre företag där ledningssystem och processutveckling har använts för att höja kvalitetsnivån samt genomföra verksamhetsförbättringar. 

Ladda ned konsultblad (pdf)

Joakim Stoppenbach_sv_low

Joakim Stoppenbach

Joakim har mångårig erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i en internationell miljö och är van vid att arbeta med intressenter som har högt ställda krav. Joakims styrka ligger i att säkerställa affärsnytta och kundnytta genom att alltid engagera nyckelintressenter i ett tidigt skede av förändringsarbetet.

Ladda ned konsultblad (pdf)

 
Tobiaz Juneberg_sv_low

Tobiaz Juneberg

Tobiaz kom till CANEA 2018 med en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin sedan mer än 15 år. Han har vana av att arbeta inom hela värdekedjan från idé till leverans. Tobiaz har genom åren arbetat inom både små familjebolag och stora internationella bolag med en global marknad.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Åsa Leander-2-1

Åsa Leander

Åsa är en nyfiken civilingenjör som drivs av att förstå hela problembilder och hitta effektiva lösningar.
Hennes fokusområde är ledningssystem och utveckling av dessa för att säkerställa att de stödjer organisationen på ett värdeskapande sätt och följer kraven i relevanta standarder.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Åsa Ekelöf_sv_low-1

Åsa Ekelöf

Åsa brinner för förbättringsarbete, problemlösning och processutveckling och har över tio års erfarenhet av lean, verksamhetsutveckling och förändringsledning från globala koncerner inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Dardan Berisha_sv_low-1

Dardan Berisha

Dardan tillhör CANEAs Malmökontor där han är managementkonsult och jobbar med verksamhetsutveckling inom området operativ effektivitet och transformation. Han har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling som konsult och i ledande befattningar. 

Ladda ned konsultblad (pdf)

Nicolas ter Wisscha_sv_low

Nicolas ter Wisscha

Nicolas har arbetat som managementkonsult på CANEA sedan 2007. Nicolas huvudsakliga kompetensområden innefattar strategiarbete, ledningssystem, revision, processutveckling och verksamhetsutveckling.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Ola Eklöf_sv_low

Ola Eklöf

Ola har lång erfarenhet som projektledare, konsult, förändringsledare, rådgivare/coach och är en mycket uppskattad utbildare för såväl ledningar som medarbetare på alla nivåer. Du träffar Ola när du går våra utbildningar inom projektledning.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Leif-Nyström_sv_low-2

Leif Nyström

Leif har stor erfarenhet av strategiutveckling, projektstyrning samt organisations- och verksamhetsutveckling. Leif träffar du när du går utbildningar inom effektivisering, projektledning och ledningssystem.

Ladda ned konsultblad (pdf)

Karolina-kronander

Karolin Kronander

Karolin har mångåring erfarenhet från organisationsutveckling i både internationella och svenska bolag från olika branscher. Hon har stor vana av att stötta ledningsgrupper och chefer i förändringsledning, teamutveckling och i individuell coachning.

Ladda ned konsultblad (pdf)

En av faktorerna bakom CANEAs framgång är vår mycket noggranna rekryteringsprocess. För att komma i fråga som konsult och utbildare ställs långtgående krav på bland annat:

  • kompetens inom de aktuella områdena
  • akademiska meriter
  • analytisk förmåga
  • förmåga att arbeta såväl självständigt som i team
  • kommunikativa och pedagogiska egenskaper
  • förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
  • flexibilitet, samt, inte minst viktigt
  • ett utåtriktat och positivt uppträdande

Flera av våra konsulter är certifierade projektledare – till exempel Project Management Professional (PMP®) genom PMI. De flesta är certifierade förändringsledare enligt Prosci®. Dessutom är flera certifierade kvalitets- och/eller miljörevisorer enligt kraven i ISO 19011.

Josefine Älventorp_sv_low

Boka möte med mig

Boka ett möte med Josefine Älventorp, Talent Acquisition Specialist, och ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss på CANEA.