Transformation

Innovation

Förståelse, analys och progress i ett lyckat innovationsarbete.

Varför satsa på innovation?

Innovation handlar om att skapa något nytt eller göra saker på ett nytt sätt. Genom en gemensam förståelse för innovation, analys av organisationens förutsättningar och innovationsmognad kan organisationer lägga grunden för ett lyckat innovationsarbete.

Förmågan att förnya sig och möta marknadens växlande krav är idag en förutsättning för god konkurrenskraft externt och medarbetarnas engagemang internt. Beroende på hur och i vilken utsträckning en organisation arbetar med innovation kan följande förväntas:

 • Effektivare verksamhet
 • Mer kreativitet
 • Bättre arbetsmiljö
 • Nya lösningar på problem
 • Förutsättningar för att bryta upp destruktiva kulturer och beteenden
 • Bättre resultat
 • Nöjdare kunder

Innovation tillsammans med CANEA

I innovationsarbeten använder vi oss av metoder med influenser från Lean och Agile för att skapa rätt innehåll för våra kunder. Ett samarbete med oss kan till exempel handla om att en organisation vill veta hur de kan arbeta mer innovativt i sin dagliga verksamhet eller hur de på bästa sätt kan implementera en innovativ lösning för strategier och arbetssätt.

Detta bygger på analyser och förståelse av vilka delar av verksamheten som är bäst lämpade för innovation, samt i vilka avseenden och i hur stor grad det är optimalt med innovation. Om innovationsarbetet är utan en grundlig analys är det nästan omöjligt att få ett lyckat slutresultat. 

 

"Vi hjälper er hela vägen från analys till implementering och utbildning och ser till att arbetets olika faser kuggar i varandra för bästa möjliga utväxling av satsade resurser."

Innovation, innovationsprocess

Vad erbjuder vi?

För att komma i gång med innovationsarbetet skapar en gemensam förståelse för vad innovation är och den egna organisationens förutsättningar. När vi vet utgångspunkten tittar vi på efterföljande steg, en process som bygger på tre steg:

 

Steg 1: Gemensam förståelse

En heldagsutbildning tillsammans med CANEA där vi skapar en gemensam förståelse om hur vi effektivt kan arbeta med innovation i er organisation. Teori varvas med praktiska exempel och övningar. Utbildningen kan genomföras digitalt, i våra utbildningslokaler eller hos er. Vi utgår från er verksamhet och förberedelser görs för att anpassa utbildningen till er situation.

Steg 2: Påbörja arbetet

Vi genomför analyser av er organisations innovationsmognad. Här går vi igenom befintliga processer och verktyg kopplade till ert innovationsarbete. Vi tar fram slutsatser och rekommendationer för nästa steg i samband med en workshop. Insikter om innovation internt, i kombination med rekommenderade aktiviteter, lägger en tydlig grund för nästa steg.

Innovationsprocess

Det är viktigt att kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster med fokus på värdet för kunden. En innovationsprocess säkerställer att detta görs genom att antingen skapa nytt eller göra saker på ett nytt sätt. En hållbar innovationsprocess säkerställer att detta blir ett naturligt och återkommande inslag i organisationen. Vi utformar här även målbilder och behovsanalyser, skapar av åtgärdsplaner och ger handledning med en hjälp av en innovationscoach. 

Anlita oss för innovation

Vi genomför implementationsinsatser, analyser och förstudier. Vi erbjuder våra kunder ledare för workshops, seminarier, kurser och utbildningar. Eller, varför inte prata med oss om ni behöver inspiratörer vid events, arbetsrelaterade coacher eller mentorer?

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.
 • Certifierade förändringsledare som kan arbeta med kulturförändringar

 

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.