Nå er fulla
potential med
nästa generations ledningssystem

Ett ledningssystem ska hjälpa till att driva verksamheten mot er vision och omsätta era strategier i praktiken. Men det är först när systemet blir ett levande och naturligt stöd i vardagen som ni kan dra fördel av det på riktigt.

Ofta krångligtoch bortprioriterat

Något som hindrar många organisationer från att få ut full effekt av sitt ledningssystem är att det helt enkelt inte används av medarbetarna. Vissa betraktar det till och med som ett nödvändigt ont – något man egentligen bara har för att kunna få ett visst certifikat.

Men varför blir det så här då? Jo, ofta handlar det om att ledningssystemet inte är tillräckligt användarvänligt. Det kan vara krångligt att hitta och hantera information, eller så är systemet alltför tidskrävande och komplicerat att underhålla. Och då blir aldrig det där naturliga stödet som det var tänkt att bli.

För att ett ledningssystem ska göra nytta behöver ni nämligen använda det och hålla det uppdaterat. Annars kommer det också snart bli föråldrat och inte längre stämma överens med de strategier och arbetssätt ni har idag.

Vägen till ett levande ledningssystem

I stället för en krånglig lösning som ingen använder så bygger vi ett ledningssystem som ger ökad kvalitet, är lättnavigerat, användarvänligt och skapar verkligt värde i vardagen. Och vi gör det med smart teknik, utveckling av arbetssätt och genom att höja kompetensen hos medarbetarna.

 

Här är några exempel på effekterna av ett levande ledningssystem:

1

Stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet

2

Skapar internt och externt kundfokus

3

Minskar strul och intern friktion

4

Eliminerar tidstjuvar

5

Främjar det systematiska förbättringsarbetet

Ett levande ledningssystem kräver ett bra IT-stöd. Idag är ledningssystemen ofta omfattande, flerspråkiga, heltäckande och integrerade med exempelvis kvalitet, miljö och informationssäkerhet – vilket ställer höga krav på tekniken.

Vid införande av IT-stödet är det klokt att samtidigt se över strukturen, innehållet och organisationen kring ledningssystemet. Det finns flera pusselbitar som behöver sammanfogas för att resultatet ska bli optimalt.

Fyra viktiga steg på vägen till ett levande ledningssystem:

  • Säkerställ förståelse och förankring hos ledningen.
  • Skapa en gemensam bild av ledningssystemet i organisationen.
  • Kartlägg och förbättra tvärfunktionella flöden.
  • Gallra, minimera och förenkla dokumentationen.
Vi valde CANEA ONE som lösning för vårt ledningssystem eftersom plattformen är både skalbar och anpassningsbar.
Teknik

En heltäckande programfamilj

Vår plattform CANEA ONE är ett system för effektiv verksamhetsledning som hjälper till att koordinera era resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. De fem användarvänliga modulerna går att kombinera och aktivera efter behov.

 

Förverkligar strategier och skapar förståelse och engagemang hos medarbetarna genom kopplingarna till den dagliga verksamheten.

Ökar förmågan att leverera bestående resultat och maximerar nyttan av gjorda investeringar.

Säkerställer att rätt information finns på rätt plats och kan hanteras rätt person.

Frigör tid till den egentliga verksamheten genom bättre överblick och smidigare handläggning av ärenden.

Visualiserar processer och gör verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga och aktuella.

2FXBFG1-1
On demand - Webbinarium

Användarvänliga ledningssystem

Så skapar man ett användarvänligt ledningssystem som både underlättar det dagliga arbetet för medarbetarna och bidrar till en effektivare verksamhet.

Mer om ledningssystem

Erfarenhet

CANEA kan ledningssystem

Vi har arbetat med utveckling av verksamheter sedan 1994 och erbjuder inte bara ett heltäckande IT-stöd, utan också kunskap i form av utbildningar och kunniga konsulter.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss vid utveckling av ledningssystem är att vi bidrar med:

  • Erfarenhet från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
  • Positiv och engagerande approach till problemställningen.
  • Förmågan att identifiera kundens unika förutsättningar och anpassa upplägget för bästa resultat.

Vi hjälper dig att gå från ett kravdrivet ledningssystem med sikte på certifiering, till ett nyttodrivet ledningssystem med sikte på verksamhetseffekter.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt organisationer att utvecklas. Kontakta våra experter för demo, prisuppgifter eller mer material om CANEAs produkter och tjänster inom området.