Föredrar du avancerade processer?
Tråkigt!

Du får nämligen snabbt en överblick när du använder CANEA Process. Då kan du istället lägga tid på att förbättra dina processer.

CANEA Process

Genom att länka ihop helheten, strukturer och kopplade dokument till processerna skapas en grafisk navigering som alla enkelt kan ta del av och samverka kring. Det intuitiva gränssnittet gör det lätt att hålla processerna levande och aktuella.

Håll processerna levande

CANEA Process är ett processverktyg där du kan modellera och dela verksamhetens processer i ett lättanvänt grafiskt webbgränssnitt.
Icon-ice-bulb

Att se är att förstå

Visualisering ger alla medarbetare förståelse för organisationens processer, aktiviteter, ansvar och informationsflöden.

Icon-ice-group-tickmark

Levande processer

Att kartlägga arbetssätten och samtidigt göra det enkelt att uppdatera lägger grunden för ständiga förbättringar av processerna.

Icon-ice-puzzle

Skapa en helhet

Genom att länka ihop dokument, information och verktyg med klickbara processkartor skapas ett intuitivt och heltäckande ledningssystem.

Funktioner

En smart, webbaserad lösning för processmodellering som är väl anpassad för kartläggning av verksamhetsprocesser.

Skapa processmodeller på ett mycket enkelt sätt. Funktioner för expressmodellering i kombination med dra-och-släpp gör det möjligt att skapa färdiga modeller med ett par klick.

Skapa dynamiska länkar mellan processer för att bygga en hierarkisk och klickbar struktur med huvudprocess, delprocesser och aktivitetsscheman. Det går enkelt att länka till dokument, vyer och annan information direkt från modellerna.

Systemet visar varje process och delprocess i en dashboard där medarbetaren får en överblick över processen, tillhörande dokument och ärenden samt pågående dialog i den sociala strömmen. Navigatorn skapar struktur och gör det lätt att hitta i processhierarkin.

Skapa egendefinierade symbolbibliotek efter behov, som exempelvis Value Stream Mapping eller mer Lean-inriktade modeller. Administrera biblioteken direkt från webbläsaren. Du kan även skapa klickbara organisationsscheman, fabrikslayouter eller andra grafiska objekt efter önskemål.

BPMN är en internationell notation från OMG för grafisk beskrivning av olika steg, sekvenser och information i en process. CANEA Process har inbyggt stöd för symboler och logik som beskrivs i denna notation.

Exportera processmodeller från systemet. CANEA Process har funktioner för export till olika bildformat och XML för inläsning i andra system.

Du är i gott sällskap

Hundratals organisationer inom många olika branscher har redan upptäckt fördelarna med vårt processhanteringssystem CANEA Process. Ta gärna en titt på våra kundcase!

Vi hade tyvärr hamnat i ett läge där kartan och verkligheten inte längre stämde överens. Arbetssätten hade utvecklats i verksamheten, men det dokumenterade arbetssättet och processbeskrivningarna hängde inte med och var dåligt kända bland många av medarbetarna. Vi behövde därför se över både innehållet i ledningssystemet och underlätta för framtida användning med ett effektivare IT-stöd. Valet föll på CANEA!

Se vad CANEA Process
kan göra för dig!

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Användningsområden 

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter har gjort våra lösningar populära inom en rad användningsområden.

it-product-workflow-arendehantering
Processmodellering

För att kunna utveckla verksamhetens processer behöver vi förstå dem. Läs mer om identifikation, modellering, implementering och kommunikation kring processer.

it-product-workflow-avvikelsehantering
Ledningssystem

Ledningssystem – huvudvärk eller huvudsak? Våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

it-product-workflow-reklamationshantering
Processutveckling

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och belysa var värde skapas i organisationen.

2FXBFG1-1
On demand - Webbinarium

Användarvänliga ledningssystem

Så skapar man ett användarvänligt ledningssystem som både underlättar det dagliga arbetet för medarbetarna och bidrar till en effektivare verksamhet.

CANEA ONE
är en komplett produktfamilj –
låt oss presentera
övriga medlemmar

CANEA Process är bara en av medlemmarna i familjen. Utöver processmodellering har vi också verktyg för ärende-, dokument- och projekthantering, samt strategiaktivering. Alla våra moduler är egenutvecklade, lättanvända och givetvis anpassningsbara till er verklighet och vardag. Lika självklart kan de också integreras och kombineras efter behov.

document-symbol

CANEA Document

Effektiv och samlad dokumenthantering av all affärskritisk information utan krångliga mappstrukturer.

Läs mer

Workflow Symbol

CANEA Workflow

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning. 

Läs mer

icon-small-project

CANEA Project

Optimera projektportföljerna och maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Läs mer

icon-small-strategy

CANEA Strategy

Ett system som hjälper dig skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Läs mer

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.