Operativ effektivitet

Six Sigma

Perfektion i praktiken

Organisationer som genomfört Six Sigma har rönt stora framgångar såsom påtagliga förbättringar, ökade vinster och stabilare processer. Men det kräver förståelse, disciplin och kunskap om de verktyg och modeller som används inom Sex Sigma för att lyckas.

Vad är Six Sigma?

Dagens marknad lämnar inget utrymme för misstag. Man måste ständigt komma på nya sätt att uppfylla kundernas behov. Sex Sigma är ett strukturerat och projektorienterat arbetssätt för att lösa identifierade problem och ge en beständig nytta över tid. Six Sigma har även tydliga organisatoriska roller för att stödja arbetet mot ett lyckat resultat.

Det finns sex teman som genomsyrar Six Sigma-konceptet:

1. Genuint kundfokus

2. Data- och faktadriven organisation

3. Processerna står i händelsernas centrum

4. Samarbete över organisationsgränser

5. Proaktivitet

6. Strävan efter perfektion

konsult-operativ-effektivitet-six-sigma-lyckas

Så lyckas du
med Six Sigma

Vi bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete med mätbara resultat på både kort och lång sikt. Det bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektivt och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation underlättas avsevärt. En vanligt förekommande metodik inom Sex Sigma är DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve & Control.

DMAIC

Define– definiera uppgiften och kartlägg situationen.
Measure– mät för att analysera grundorsaker och ta beslut baserade på fakta.
Analyze– analysera de mätdata som samlats in i föregående fas med statistiska hjälpmedel. Analysen omvandlar magkänslor, förutfattade meningar och gissningar till faktabaserade grundorsaker.
Improve– skapa, utvärdera, välj, testa och implementera lösningar till de kända grundorsakerna.
Control– övervaka förbättringen för att validera effekten. Det tar ofta 6–12 månader för att påvisa beständig nytta.

Vårt upplägg kännetecknas av en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice för givande diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man leder implementering och genomförande: FörändringsledarskapFörändringsmetodik Projektledning.

Six sigma konsult

Anlita oss
för Six Sigma

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi har:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
  • En positiv, professionell och engagerande approach.
  • Förmågan att identifiera dina unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.