Ledarskap

Teamutveckling

- enade kring vad som ska uppnås och tydlighet kring varje individs bidrag.

Vad är teamutveckling?

Kraften i ett välfungerande team är oslagbar. Därför är det av yttersta vikt att organisationer skapar team som tillsammans jobbar för att bidra till gemensamma målsättningar och framtidsvisioner. Lyckas en organisation med detta finns det stor potential att skapa värde och effektivitet i verksamheten.

Teamutveckling ingår i CANEA:s kompetensområde Ledarskap och används ofta som verktyg kulturförflyttning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Vid ett samarbete med CANEA får du som kund ett upplägg med tydliga processer och anpassade initiativ som bidrar till specifika målsättningar. Du får också tillgång till en kunnig och erfaren handledare som vägleder ditt team genom processen. 

Teamutveckling tillsammans med CANEA

För att skapa effektiva team krävs det att alla involverade har gemensamma överenskommelser, en fungerande samverkan och god kommunikation. Vi på CANEA jobbar med tydliga kopplingar mot strategier, teorier baserat på best practises, effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshops. Genom ett systematiskt arbetssätt identifierar vi kritiska områden och förmågor som är av betydelse för er organisation. Vi uppnår detta med hjälp av:

  • En strukturerad förstudie, samt en process för att ta sig till önskat läge
  • Skapa tillit och respekt för fattade beslut inom teamet
  • En konkret syn på teamet syfte och uppdrag, strukturer och arbetssätt
  • Utveckling av kommunikations- och konflikthanteringsförmågor
  • Insikter om att vara en fungerande teammedlem

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av en effektiv teamutveckling baserad på behovet i organisationen.