canea-one-logo-dots-white

Din verktygslåda
för effektivare verksamhetsledning

Strategier, projekt, processer, ärenden och dokument – CANEA ONE låter dig hantera allt i samma flexibla och användarvänliga system.

Kortare väg
från strategi till genomförande

Vårt system utgår från din strategi och kopplar ihop framgångsfaktorer och nyckeltal med den dagliga verksamhetens projekt och processer. Genom att minimera strul och onödigt dubbelarbete ökar CANEA ONE era förutsättningar att lyckas. Ni får inte bara mer gjort – det blir dessutom bättre gjort.

icon-heroblue-list-tickmark

Förverkligar strategin

En unik röd tråd säkerställer att aktiviteterna går i linje med den övergripande strategin.

Icon-pine-group-tickmark

Stärker konkurrenskraften

Smartare arbetssätt gör att medarbetarna kan fokusera på viktigare saker.

icon-lavender-puzzle

Förbättrar lönsamheten

Bättre överblick över verksamheten gör att du kan fatta rätt affärsbeslut.

it-main-heltackande-programfamilj
CANEAOne_Logo_150812_Black

Det lättanvända ledningssystemet

CANEA ONE är det lättillgängliga ledningssystemet som ger medarbetarna stöd och styrning i vardagen. Dokument, projekt, processer och mål är bara en knapptryckning bort tack vare smarta sökfunktioner, grafisk navigering och virtuella mappar. Det ger er ett levande ledningssystem där även sällananvändare trivs.

Fem steg till full kontroll

CANEA ONE består av fem användarvänliga moduler som ni kan kombinera och aktivera efter behov. Tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning.

Ett systematiskt sätt att göra strategier till verklighet. CANEA Strategy hjälper dig att skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Ökar projektmognaden och förmågan att leverera bra projekt. CANEA Project hjälper dig att maximera nyttan av alla investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Alltid rätt information på rätt plats. Med CANEA Document hittar du snabbt och enkelt den information du behöver, och slipper oroa dig för att viktiga dokument ska hamna på avvägar.

Älskar du manuell ärendehantering? Synd! Genom att istället använda CANEA Workflow får du tid över till annat. Bättre koll och smidigare handläggning får du se som trevliga bonusar.

Med CANEA Process får du visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Verksamhetssystemet där allt hänger ihop

CANEA ONE underlättar både snabba förändringar och det långsiktiga arbetet för att nå strategiska mål. Se filmen om hur alla delar samverkar för att skapa en enkel och effektiv verksamhetsledning.

 

 

 

Vi har sett över de olika alternativen som finns tillgängliga på marknaden. CANEAs integrerade programfamilj för både ledningssystem och projekt- och portföljhantering uppfyllde våra krav bäst och är idag ett effektivt stöd för alla medarbetare i det dagliga arbetet.

Våra branscher

Vi har under åren arbetat med organisationer inom de flesta branscher och är väl förtrogna med de specifika förutsättningar och krav som gäller för just er.

it-bransch-energi&miljo-hero-1

Energi och miljö

CANEA ONE stöder branschkraven på ökad hållbarhet, minskad miljöpåverkan, utökad digitalisering och högre informationssäkerhet för samhällskritiska funktioner

Läs mer

it-bransch-life-science-branshcrop

Life science

CANEA ONE är ett validerbart, flexibelt och skalbart eQMS som hjälper till att möta kraven från regleringar och standarder och som stöder förändringar och tillväxtintiativ. 

Läs mer

it-bransch-livsmedel-2

Livsmedel

CANEA ONE är plattformen som gör det enklare att uppfylla medvetna konsumenters behov samt branschens krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Läs mer

it-bransch-offentlig-sektor-1

Offentlig sektor

CANEA ONE frigör resurser för att skapa ökat värde och verksamhetsnytta genom bättre beslutsstöd, automatisering och smartare informationshantering för både myndigheter, regioner och kommuner.

Läs mer

it-bransch-vard&omsorg-1

Vård och omsorg

CANEA ONE är ett IT-stöd för vårdgivare och socialtjänst som skapar en röd tråd från strategisk planering och styrning till operativt arbete ute i verksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9.

Läs mer

it-bransch-tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

CANEA ONE har funktioner som är särskilt anpassade för tillverkningsindustrin. Med hjälp av digitalisering och beprövad metodik ger vi dig bättre förutsättningar för effektivisering och systematiskt förbättringsarbete.

Läs mer

Screenshot 2024-06-19 103620-1

Guide: IT-stöd för verksamhetsledning i en diversifierad datormiljö

Varje organisation har ett antal intressenter som ställer krav på dess agerande. Dessa utgörs av allt från kunder, medarbetare och ägare till lagstiftare, myndigheter och kreditgivare med flera. Att hantera krav från alla intressenter framgångsrikt, och i en krävande omvärldssituation, är en utmaning för alla verksamheter.

Några av våra kunder

Resultat

Siffrorna talar för sig själva

Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi verkligen vet vad vi sysslar med. Som tur är lever vi som vi lär och har grundligt undersökt vad våra kunder tycker om oss och CANEA ONE. Mätbara resultat är bland det bästa vi vet - inte minst när de så tydligt talar i vår favör.

 
20år

sedan plattformen började utvecklas

274st

aktiva installationer av CANEA ONE just nu

96%

kundlojalitet, enligt mätning 2023

4,7

i snittkundbetyg, på en femgradig skala

Globalt nätverk med experter

Vi har partners i 22 länder som kan stödja er lokalt med professionella tjänster och utbildningar i CANEA ONE.

Mer om CANEA ONE

Boka en demo

Boka oss för en personlig demo av CANEA ONE