Operativ Effektivitet

Värdeflödesanalys

En värdeflödesanalys ger en tydlig bild av vilka förbättringar som behövs för att verksamheten ska kunna skapa värde för kunden på ett effektivare sätt.

Vad är en värdeflödesanalys?

Värdeflödesanalysen kallas ibland även för värdeflödeskartläggning eller value stream mapping (VSM). Den är en viktig del av Lean och används som verktyg för att driva förbättringar. En central del av analysen är att rita upp hur verksamheten fungerar i verkligheten:

Värdeflödesanalys - Value Stream Mapping

Det handlar om att se hur hela systemet är upplagt och ifrågasätta om det genererar värde eller inte. Analysen kan göras i alla typer av processer eller flöden, oavsett om man producerar produkter eller tjänster. Det går även att använda den i olika delar av en verksamhet, till exempel i orderflödet, rekryteringsflödet eller inköpsflödet.

Värdeflödesanalysen är en ofta uppskattad aktivitet att genomföra i en arbetsgrupp eftersom man lär sig att se verksamheten med nya ögon och resonera fram radikala förändringar av gamla arbetssätt. Vi rekommenderar att den leds av en erfaren person och görs tillsammans med alla som är inblandade i flödet.

Hur går en värdeflödesanalys till?

Vårt tillvägagångssätt är baserat på vedertagen teori kombinerat med mångårig erfarenhet.

Det första man ska fråga sig vid genomförandet av analysen är: ”Hur ser kundens behov ut?” Svaret ska omfatta både uttalade och outtalade behov och påverkar hur man ska se på flödet när nulägesanalysen och framtidskartan tas fram. När nuläget kartläggs görs det genom att man går ut i verksamheten och ser med egna ögon, samtidigt som man samlar in fakta genom mätningar och intervjuer. Vid utformning av önskat läge behövs ofta inspiration utifrån, vilket en konsult kan bidra med.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Modeller nya webben-11

Anlita oss för en värdeflödesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss i frågor som rör Lean och värdeflödesanalyser är att våra konsulter bidrar med

  • erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
  • effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
  • förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
  • positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
  • identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.