CANEA ONE Mobile

Ordning & reda
med kontoret på fickan

Har du medarbetare som ständigt är på språng och som sällan sitter vid en stationär arbetsplats med dator? Då är CANEA ONE Mobile lösningen för er. 

Många tillbringar en stor del av sin arbetstid ute på uppdrag, eller med att uträtta ärenden, och sitter därför relativt sällan framför sin dator. Med CANEA ONE Mobile säkerställer du att dina medarbetare har ständig tillgång till den senaste informationen – det vill säga kan kolla viktiga dokument, rapportera ärenden, följa projekt, uppdatera aktiviteter samt hålla koll på sina favoritprocesser. 

All information har ett bäst-före-datum

De som fortfarande föredrar fysiska dokument när det gäller viktiga rutiner kan fortsätta med det, trots att pappersutskrifter riskerar att bli inaktuella i samma stund som de skrivs ut. Det är bara att förse dokumenten med  QR-koder som länkar till de senaste versionerna, så att man kan kolla att innehållet fortfarande är aktuellt och korrekt. 

 

Webbaserad mobil-lösning med single sign-on

En stor fördel med ett webbaserat, mobilt gränssnitt är att det bara är att skicka en länk till dem som behöver informeras om något viktigt. De blir då, efter autentisering, till exempel länkade direkt till det aktuella dokumentet. Den andra stora fördelen är att vi använder oss av SSO-inloggning, det vill säga att det räcker med en inloggning till flera plattformar. Medarbetarna slipper därmed att hantera olika konton och lösenord. De slipper även ladda ner nya versioner av mobil-applikationen från Google Play eller App Store. 

Icon-rasberry-group-tickmark

Fördelar med
CANEA ONE Mobile

  • All information är ständigt aktuell, korrekt och enkelt åtkomlig, även när du är på språng.
  • Single sign-on gör att du slipper krånglet med att hantera olika konton och lösenord.
  • Mobil-lösningen är helt webbaserad, vilket ökar tillgängligheten till informationen, minskar krånglet och gör att man slipper uppdatera en app när ny funktionalitet tillkommer. 
  • Gränssnittet är användarvänligt, följsamt och väldesignat.
Icon-rasberry-list-tickmark

Exempel på
tillämpningar

  • Maskiner och verktyg kan förses med QR-koder för instruktioner för handhavande, rapportering av driftstörningar, felsökning eller beställning av förbrukningsartiklar.
  • En QR-kod vid kaffemaskinen kan länka till ärendemodulen så att medarbetare kan lägga förbättringsförslag när andan faller på eller, om så är fallet, rapportera att kaffeblandningen inte smakar som den brukar.
  • Vård-, omsorgs- och hemtjänstpersonal på avdelningar och i fält kan enkelt nå uppdaterad och korrekt information om patienter, vårdtagare och brukare.

Funktioner

CANEA ONE Mobile ger dig tillgång till de viktigaste delarna i vårt ledningssystem överallt där det finns uppkoppling. 

Vår kraftfulla och systemövergripande sökfunktion gör att du enklare och snabbare kan hitta bland projekt, ärenden och dokument. 

Processingången ger en samlad översikt av processmodellen, kopplade dokument, ärenden, ansvar och övrig information. Här finns även en kommentarsfunktion för diskussioner eller förbättringar. Och du kan markera din favoritprocess för att slippa söka efter den när du behöver kolla någon detalj. 

Med hjälp av CANEA ONE Mobile kan du rapportera ett ärende – risk, incident, avvikelse – genom att till exempel ta en bild med mobilkameran och ladda upp den, och därefter följa hur det hanteras. Eller varför inte ha en QR-kod vid kaffeautomaten eller på toaletten, som länkar till ärendesidor för rapportering av saknade förbrukningsartiklar eller förbättringsförslag? En god idé tenderar ju att komma som en snigel men försvinna som en blixt och då är det bra att kunna fånga den i stunden. 

Med hjälp av lämpligt placerade QR-koder kan en verksamhet säkerställa att de anställda alltid har tillgång till aktuella rutiner, instruktioner och checklistor. En maskin kan till exempel förses med en QR-kod så att en operatör kan konsultera en manual vid en lite ovanligare procedur. Även dokument, som i princip blir obsoleta i samma stund som de skrivs ut, kan förses med QR-koder som länkar till den senaste versionen av det utskrivna dokumentet.

Förutom favoritprocessen kan du markera de dokument som är viktigast och/eller som du använder mest. Favoriterna är enkelt åtkomliga via gränssnittet och tar dig givetvis till senast gällande versioner.

I projektvyn i din mobila enhet kan du avläsa ett projekts status och information. Du kan även överblicka både aktiviteter och uppgifter som du förväntas utföra. Och du kan klar-markera uppgifter eller notera de framsteg som gjorts. 

Från vyn har du alltid snabb tillgång till dina tio senast lästa dokument – det är bara att öppna dem i Senast lästa-listan. Det spar såväl tid som tålamod. 

Grundläggande för en välfungerande verksamhet är en smidig kommunikation. Därför har vi gjort det enkelt att kommentera ärenden och dokument i det vi kallar Strömmen. Med en kommentar kan du göra en medarbetare uppmärksam på något som kräver dennes insats eller kommunicera något till alla inblandade. Från startsidan, via "Min ström", får du snabbt en helhetsbild över alla de ström-trådar som angår dig, utan att behöva besöka alla konversationer individuellt.

Att kunna hitta dokument och rapportera ärenden via mobilen ökar våra medarbetares delaktighet och säkrar kvalitetsarbetet för våra mobila verksamheter. CANEA ONE Mobile används av hemtjänsten för att de på ett smidigt sätt ska kunna ta del av styrande dokument, det vill säga lokala rutiner, samt rapportera avvikelser. Avvikelserapporteringen har ökat, vilket vi ser som positivt.

Så fungerar CANEA ONE Mobile
i praktiken

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

CANEA ONE Mobile
ger dig tillgång till fyra kraftfulla moduler

Modulerna är egenutvecklade, lättanvända och enkla att anpassa till olika verksamheter. De kan integreras och kombineras efter behov.

document-symbol

Document

Effektiv och samlad dokumenthantering av all affärskritisk information utan krångliga mappstrukturer.

Läs mer

Workflow Symbol

Workflow

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning.

Läs mer

process-symbol

Process

Visualiserade processer som gör det enkelt att hålla beskrivningarna av processerna tillgängliga och aktuella.

Läs mer

Project-liten

Project

Optimerar projektportföljerna och maximerar nyttan av alla investeringar som görs i projekten. 

Läs mer

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.