CANEA ONE

Livsmedel

Ett system som gör det möjligt att uppnå livsmedelssäkerhet i toppklass

CANEA ONE är ett beprövat ledningssystem med funktioner särskilt anpassade utifrån livsmedelsbranschens standarder.

Kraven på kvalitet och livsmedelssäkerhet blir allt högre, både från branschen och från medvetna konsumenter. Oavsett om du arbetar med råvaruförädling, logistik, grosshandel eller försäljning till slutkunder, så behöver du anpassa din verksamhet till regleringar och standarder. Vår plattform hjälper dig att leva upp till kraven och ger stöd för ett aktivt kvalitetsarbete.

icon-ocean-list-tickmark
Följer branschens standarder

CANEA ONE är utformat för att förenkla och effektivisera din verksamhets arbete i enlighet med branschens standarder, såsom BRC, ISO 22000 och FSSC 22000.

icon-royal-group-tickmark
Mindre komplext, mer användarvänligt

Samlar all information på en plats och presenterar den utifrån den enskilde medarbetarens roll och behov.

Icon-pine-puzzle
Röd tråd från strategi till verksamhet

Innehåller valbara moduler som tillsammans skapar ett integrerat system för allt från strategisk planering till det dagliga arbetet – där allt hänger ihop.

icon-mint-bulb
Stödjer systematiskt kvalitetsarbete

Ett kraftfullt stöd för livsmedelssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete, exempelvis utifrån principer som HACCP. Det skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem där alla medarbetare känner sig involverade.

 

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare bland tunga aktörer inom livsmedelsbranschen. Ta del av ett par case här nedan. 

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Utmaningar i livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen står inför stora utmaningar. Såväl produktions- som konsumtionsmönster ändras och kraven på hållbarhet ökar. Konsumenter efterfrågar dessutom allt större transparens och vill kunna spåra produkten hela vägen till källan. Det gäller att vara effektiv och hållbar hela vägen – samtidigt som vi har en växande marknad med fler människor att mätta, vilket gör att den totala produktionen måste öka.

För att få ekvationen att gå ihop gäller det att ha noggrann kontroll över hela kedjan och klara högt uppsatta krav på livsmedelssäkerhet. De som har koll på sina processer och sin dokumentation står rustade för att jobba med ständiga förbättringar och för att klara de utmaningar som branschen står inför.

CANEAs lösning

Vi erbjuder ett färdigt standardsystem som är anpassat för att klara livsmedelsindustrins krav. Även om det är ett standardsystem, så har det hög flexibilitet och kan anpassas efter varje organisations unika behov.

CANEA ONE får alla delar av din organisation att hänga ihop – från strategier och planer till det dagliga operativa arbetet. Genom att kombinera styrkorna i våra moduler för dokument-, process-, ärende-, projekt- och strategihantering samlas informationen som behövs för kvalitetsarbetet i ett och samma system. När allt är samlat ökar användarvänligheten och möjligheten att se helheten. Dessutom minskar system- och förvaltningskostnaderna och du får synergier som annars hade krävt kostsamma och komplexa integrationer.

CANEA ONE är anpassat för livsmedelsföretag som jobbar mot exempelvis ISO 22000, IP Livsmedel, BRC och FSC 22000. Det är en plattform som skapar ett levande ledningssystem – där ni hanterar allt ifrån styrdokument, remisshantering, processer, målstyrning och balanserade styrkort till körbara processer/ärenden såsom riskanalyser, avvikelser, egenkontroller, mätningar/stickprover, tillbud, reklamationer och revisioner. Allt samlat i en och samma plattform.

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet - anpassat till branschens krav.

Visar relevant information och uppgifter utifrån användarens roll i organisationen, vilket bidrar till god användbarhet för den enskilde medarbetaren.

Skapa körbara processer såsom egenkontroller, avvikelser, riskanalyser (exempelvis i enlighet med HACCP) och reklamationer för en effektivare handläggning och bättre möjlighet till uppföljning, statistik och rapportering.

CANEA ONE gör det enklare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, men även enklare att nå ut med viktig information till rätt målgrupp och säkerställa att budskapet når fram genom läskvittenser och tester.

Skapa ett flexibelt processorienterat ledningssystem med klickbara processkartor och kvalitetssäkrad livscykelhantering för styrande dokument, såsom rutiner, checklistor och policyer.

Vår app gör det möjligt att rapportera in aktiviteter och få tillgång till viktiga dokument direkt i mobilen eller surfplattan.

CANEA ONE:s moduler gör det möjligt att få ett levande och effektivt ledningssystem som skapar en röd tråd hela vägen från strategi till operativ verksamhet.

Att få strukturerad statistik på exempelvis avvikelser på material från leverantörer är ett mycket viktigt område för oss och nu blir CANEA Workflow ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring i verksamheten.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.