Tillbaka
CANEA – din helhetspartner för verksamhets-utveckling

CANEA är din fullservicepartner när det gäller att förbättra och utveckla organisationer. Vi har varit verksamma i 30 år och resultaten har stått sig över tid. Vi erbjuder konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar – separat eller som kompletta helhetslösningar. Och våra medarbetare har en unik expertis och kunskap när det gäller metodik, verktyg och pedagogik för framgångsrikt förbättringsarbete inom alla delar av en organisation.

Långsiktigt förbättringsarbete 
– viktigt inför framtiden

Att investera i förbättringsarbete är något av det viktigaste en modern organisation kan göra. Det kan vara olika former av aktiviteter, åtgärder och projekt som gör att organisationens delar utvecklas i samklang med varandra och skapar en bättre, smidigare och mer problemfri arbetsvardag, med förbättrade processer och flöden.

Den här typen av satsningar är speciellt viktiga idag när nästan alla organisationer arbetar i en digitaliserad miljö som innebär både snabba förändringar och stora möjligheter till utveckling och effektivisering. Om er organisation är uppbyggd på ett sätt som främjar och accepterar kontinuerlig förbättring, kommer ni att ha en stor konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter.

Guide- Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbeten
Tyvärr finns det inga garantier att förbättringsarbeten blir framgångsrika. Det krävs hårt jobb och ett gediget engagemang från alla involverade. Vi har frågat Dardan Berisha, Managementkonsult, om vad han tror det är som gör att vissa organisationer lyckas bättre än andra med sitt förbättringsarbete.

Det krävs att en organisation ser sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv, där alla flöden och processer finns med. Helhetsperspektivet ger organisationen bättre struktur, med överordnade målsättningar och strategiskt planerade initiativ för att uppnå det önskade resultatet. Oavsett hur en organisation ser ut är det i processer och flöden som värden förädlas och effekter av förbättringar skapas. Det allra viktigaste för den som vill lyckas med förbättringar är att det krävs insatser av olika slag – allt från ledarskap och engagemang, till utbildning, metodik och IT-stöd.

Nå er fulla potential med rätt
satsningar och initiativ

Alla organisationer kan förbättras. Men framgångsrik förbättring sker inte över en natt och för att lyckas behövs rätt satsningar och fokus. Det gäller att skapa förståelse och skaffa rätt kunskap, hjälpmedel och stöd i arbetet.

Ett koncept som vi vet fungerar och som skapar en fungerande förbättringskultur över tid är lean-filosofin. När ni som organisation har anammat konceptet och förstått vad lean verkligen handlar om kan ni säkerställa att era flöden och processer är effektiva, samt se till att tid och fokus läggs på rätt saker. Det i sin tur gör att ni systematiskt minimerar det arbete som inte är värdeskapande.

Ett annat koncept som vi vet är framgångsrikt när det gäller förbättringar är Six Sigma. Med hjälp av Six Sigma kan organisationer metodiskt angripa och identifiera utmaningar samt förstå bakomliggande orsaker och hitta rätt lösningar. Konceptet används för att effektivisera alla möjliga och tänkbara områden och situationer, allt från att minska omfattande kvalitetsbrister och avvikelser till att hjälpa organisationer att öka effekten med digitalisering.

Sist men inte minst – ett kompetent IT-stöd är en grundförutsättning för att lyckas med förbättringsarbetet. Det gör att ni kan driva initiativ och samla all information om arbetet på ett ställe – alltid uppdaterat och tillgängligt. Med digitaliseringens framfart har möjligheterna för verksamhetsutveckling ökat kraftigt, så varför inte satsa på att göra det så bra som möjligt?

CANEA ONE – vårt heltäckande verksamhetssystem för förbättring.

Läs mer här


CANEA som partner i förbättringsarbetet

Vår målsättning är att vara det bästa alternativet för er som söker en expertpartner för att genomföra förbättringarna. Vår affärsidé är att realisera organisationers potential genom att skapa det driv som krävs för att utveckla verksamheten. Detta arbete omfattar följande grundkomponenter:

  • Ett ledarskap som prioriterar förbättringsarbetet samt anger tydlig riktning och mål.
  • Ett flödesfokus som är visuellt och ett kundfokus genom hela värdekedjan.
  • En förståelse för vilka verktyg och metoder som bidrar till utvecklingen.
  • Engagerade medarbetare som känner delaktighet och driver utvecklingen framåt.
  • Forum för gränsöverskridande samarbeten internt i organisationen.
  • Balans mellan strategiska och operativa förbättringsaktiviteter.

Till skillnad från flertalet av våra konkurrenter, är CANEA en partner som kan leverera kompletta helhetslösningar, skräddarsydda för just er verksamhet. Våra lösningar ger en tydligare och mer heltäckande bild av samtliga förbättringsarbeten, vilket också resulterar i en högre projektmognad och ökad förmåga att realisera nyttan med verksamhetsutvecklingen. Vi hjälper er att hitta rätt väg framåt, genom anpassade koncept, metoder och IT-stöd, och därigenom uppnå er fulla potential. 

Läs om våra tidigare samarbeten och projekt här!

Kontakta våra förbättringsexperter

Vi hjälper er med förbättringar som verkligen varar. Vill du veta mer om hur vi på CANEA kan hjälpa din organisation framåt? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss