Tillbaka
Fyra viktiga grundpelare för ett tryggt ledarskap

Precis som med allt annat i livet är ditt ledarskap i ständig utveckling. Oavsett om du har mångårig erfarenhet av att leda team eller precis antagit utmaningen kan det vara nyttigt att reflektera över ditt ledarskap och dess påverkan på både det närmaste teamet, men också på organisationen i stort.

Att känna sig trygg i sin roll skapar också trygghet hos de i din omgivning, och vi vet alla att när medarbetare känner sig trygga har de möjlighet att prestera på topp och nå sin fulla potential. Jag har därför samlat ihop några av mina reflektioner genom åren kring vad jag anser är viktiga grundpelare i ett tryggt ledarskap.

1. Föredöme

En ledare är en stark kulturbärare i organisationen, hur denne beter sig och handlar i olika situationer kan snabbt göra avtryck. Att en rad olika faktorer i omgivningen påverkar medarbetares prestation och välmående är viktigt att ha i åtanke. I ett team med en trygg ledare som står upp för sina medarbetare och som lever efter organisationens värderingar kan även en spegling ses i handlandet hos medlemmarna. Prioriteras samarbete och att hjälpa varandra från ledarens håll skapas också de bästa av förutsättningar för att hela teamet följer efter.

2. Visionär

I en ständigt föränderlig företagsvärld behövs en ledare med klara visioner. Det krävs en individ som välkomnar förändringar och komplexiteten i verksamheten, för att möjliggöra för teamet att göra detsamma. Att engagera och inspirera sitt team för att nå uppsatta mål är en viktig del i att skapa ett tänk i gruppen där ingenting är omöjligt. Detta kräver en ledare som på ett autentiskt sätt kan förmedla hur den enskilde individen påverkar hela teamets, men också organisationens, gemensamt uppsatta mål.

3. Förutsättningsskapande

En av de viktigaste uppgifterna för en ledare är att skapa de bästa av förutsättningar för teamet att ta sig an utmaningar. För att få ett team att fungera måste ledaren vara tillräckligt trygg i sig själv för att våga delegera arbetsuppgifter till sina medarbetare och lita på deras kompetens. Genom en tillit till medarbetaren, där ansvar för en uppgift helt och hållet lämnas över i deras händer, skapas också en känsla av ägandeskap. Med ägandeskapet kommer ett större engagemang hos medarbetaren i och med en större påverkan på slutresultatet.

4. Återkopplande

Ju tryggare du blir som ledare, desto mer förstår du vikten av återkoppling och feedback. Det är lätt att arbeta på och inte reflektera över det som varit, men att ibland titta i backspegeln kan skapa en klarare bild av vart ni är på väg. För en fortsatt utveckling behövs en återkopplande ledare som inte bara sitter ned med varje medarbetare utan också tar sig tid till att titta på teamets prestationer. Icke att förglömma heller är vikten av att själv ta emot feedback för ständig förbättring av ditt ledarskap.

Björn Palmqvist
Management Consultant

Björn är legitimerad psykolog med drygt tio års erfarenhet som externkonsult inom området, inom myndigheter, kommun, landsting och privata närings­livet. Han har bred erfarenhet av att processleda och har designat och genomfört flera ledningsgrupps- och teamutvecklingsinsatser.

Björn har också över 10 års erfarenhet av att coacha och handleda chefer såväl individuellt som i grupp. Han har god kunskap om och stor erfarenhet av arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, konflikthantering och organisationsanalyser. Björn håller också flera utbildningar inom ledarskapsområdet.

Björn Palmqvist