Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster vid införande av våra IT-lösningar som ger rätt stöd under arbetet med planering, införande och förvaltning. Tack vare snabb och kompetent driftsättning får verksamheten nytta av investeringen i ett tidigt skede och därmed ökad lönsamhet.

Införandeprojekt

Vid införandet av våra produkter arbetar vi enligt en metodik som säkerställer kvalitet och leverans i tid. Vid leverans av CANEA ONE lämnas inget åt slumpen.

Våra konsulter har djup förståelse hur man skapar affärsnytta med IT. De hjälper er konfigurera och införa varje lösning anpassat för ert unika behov. Tiotusentals användare inom alla typer av branscher använder våra lösningar för att arbeta smartare, uppfylla omvärldens krav, basera beslut på fakta och nå uppsatta mål.

Införandet av IT-lösningar sker alltid tillsammans med uppdragsgivaren och bygger på en välfungerande metodik. Metodiken bygger på väldefinierade arbetssätt och samlad erfarenhet från tidigare införanden och består av aktiviteter såsom:

  • Utreda behov och analysera nuläge
  • Arbetsmöten för att definiera arbetssätt
  • Installation och konfiguration
  • Pilot och verifiering
  • Utbildning och träning
  • Överlämning och avslut