Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster vid införande av våra IT-lösningar som ger rätt stöd under arbetet med planering, införande och förvaltning. Tack vare snabb och kompetent driftsättning får verksamheten nytta av investeringen i ett tidigt skede och därmed ökad lönsamhet.

Integration

För att skapa maximalt värde av CANEA ONE och bättre sammanhängande affärsprocesser utför vi ofta integrationsuppdrag tillsammans med våra kunder.

Inom integrationsområdet genomför via uppdrag såsom behovsanalys, kravspecificering samt integrationsdesign och verifiering. Vi kan ta ansvar för hela eller delar av integrationsarbetet som resulterar i en färdig lösning.

Vi har stor erfarenhet av att skapa integrationer mellan CANEA ONE och omgivande affärssystem och andra datakällor. Vi kan ställa upp med resurser med olika kompetens beroende på uppdragets karaktär. Allt för att skapa den bästa lösningen.

Vi är har kompetens inom bland annat MS .Net, Web Services och MS SharePoint.

För att underlätta integrationsarbetet kommer våra lösningar med delvis färdiga integrationsgränssnitt (API:er). På så vis kan information utbytas på ett mer standardiserat och framtidssäkert sätt.

Alla integrationer skapas som externa applikatoner i kundens miljö för att ytterligare underlätta framtida uppgraderingar och underhåll.