Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster vid införande av våra IT-lösningar som ger rätt stöd under arbetet med planering, införande och förvaltning. Tack vare snabb och kompetent driftsättning får verksamheten nytta av investeringen i ett tidigt skede och därmed ökad lönsamhet.

Utbildning

Vi är ett utbildningsföretag och som en naturlig del av införandet av IT-lösningar erbjuder vi våra kunder utbildning och träning som kan anpassas till behoven.

Genom utbildning säkerställs att de som arbetar med verktygen har nödvändig kunskap för att på bästa sätt kunna utnyttja funktioner och egenskaper till fullo. Vår ambition och strävan är naturligtvis att genom logisk systemdesign och intuitiva gränssnitt minimera behovet av utbildning för alla målgrupper, såväl för sällananvändare som för de som använder systemen dagligdags.

Vi har ett flertal olika utbildningar att erbjuda. Även i enklare införanden tillhandahåller vi utbildningar som anpassas till just den aktuella konfigurationen:

  • Användarutbildning
    Beroende på konfiguration och produkt kan en utbildning sträcka sig från en halvdag till 2 dagars kurslängd. Användarutbildningar innehåller teori varvat med verkliga praktikfall i syfte att lära ut produkternas grundläggande funktioner.

  • Superanvändarutbildning
    Förutom ren användarutbildning ger vi också specialiserade utbildningar för så kallade Superanvändare. Dessa bör vara interna ambassadörer och de som har lättast att ta till sig nya arbetssätt. Utbildningen varierar i längd beroende på konfiguration och produkt.

  • Administratörsutbildning
    Denna utbildning är för administratörer som skall fördjupa sig ytterligare i administration och teknik. Att ha en eller flera interna resurser som kan konfigurera systemet, skapa mallar och samtidigt ha en djupare förståelse för produkterna är en fördel för att vara helt självgående i systemet.