Karriär

Så är det att arbeta på affärsområde Management

Varierande arbetsuppgifter och stor arbetstillfredsställelse

Managementkonsult

Den ena dagen är sällan den andra lik för en managementkonsult. Under en arbetsvecka kan den första dagen bestå av att göra enskilda intervjuer hos kund, den andra och tredje kan innebära att hålla i en utbildning, den fjärde kan utgöras av en workshop hos en uppdragsgivare och den femte kan handla om ett säljmöte på förmiddagen och interna arbetsmöten på eftermiddagen.

I korthet består arbetet av följande fyra delar, där majoriteten av arbetstiden ägnas åt de första två.

1. Genomföra konsultuppdrag

Oftast har en konsult några uppdrag som pågår samtidigt. Ett enskilt uppdrag kan ta 10-50 % av arbetstiden och vara mellan några dagar och ett år. Det innebär att man som konsult får möjlighet att bekanta sig med många olika kundorganisationer, snarare än att man lägger väldigt mycket tid hos en enskild uppdragsgivare. Oftast spenderar man tid hos kunden för informationsinsamling, för att hålla workshopar och presentera resultat. Analyser, förberedelser och efterarbete görs oftast på CANEAs kontor eller hemifrån.

2. Hålla i utbildningar

På CANEA skiljer vi på ”öppna” och ”organisationsinterna” utbildningar. Öppna utbildningar har deltagare från flera olika organisationer. De hålls oftast i CANEAs lokaler eller på något av de konferenscenter vi har avtal med. Organisationsinterna utbildningar genomförs med personer från en och samma organisation och hålls på plats hos kund. Båda typerna kan hållas fysiskt eller digitalt, där man då genomför utbildningen från någon av CANEAs studior.

3. Marknadsföra & sälja

Som konsult är man även delaktig i att skapa leads och ta in uppdrag. Leads kan identifieras och skapas i samband med ett uppdrag, där konsulten då för en aktiv dialog med kunden om en utökning av det pågående uppdraget eller om att skapa nya uppdrag. Våra konsulter är även delaktiga i de marknadsevent som anordnas, till exempel som seminariehållare. På CANEA har vi dedikerade konsultsäljare som har som uppgift att belägga konsulterna. Att följa med på säljmöten för att få uppdrag hos nya kunder är också exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

4. Utveckla

CANEA gör allt för att upprätthålla det strukturkapital – utbildningsmateriel och metodik – som används i både konsultuppdrag och utbildningar. Kompetensen finns hos konsulterna som arbetar hos oss. Därför är alla konsulter med och bidrar till arbetet med att utveckla utbildningsmateriel, mallar, presentationer etcetera som kan återanvändas, så att våra uppdrag alltid genomförs effektivt och med hög kvalitet. Här ingår även egen utveckling. Genom vårt stora utbildningsutbud finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Den primära utvecklingen sker dock i uppdragen. Som konsult hos oss lär man sig hela tiden nya saker.

Varierande arbete innebär även flexibelt arbete. CANEA styr inte konsulternas arbetstider utan det gör varje konsult själv. Var och när arbete behöver utföras bestäms emellertid nästan helt av de uppdrag/kunder och utbildningar som man arbetar med.

Josefine Älventorp_sv_low

Boka möte med mig

Boka ett möte med Josefine Älventorp, Talent Acquisition Specialist, och ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss på CANEA.