Varför CANEA?

Därför att det är stimulerande, roligt och utvecklande att
jobba hos oss. Och för att vi strävar efter att bli den mest
attraktiva arbetsgivaren på marknaden.

 

KAPITEL

Välj rubrik för att komma till relaterat kapitel.

01
Utveckling

 

 

Den som trampar vatten
blir snart omsimmad

Utan några jämförelser i övrigt, så sägs det att vissa hajar måste vara i ständig rörelse för att inte dö av syrebrist. Det är därför de simmar även när de sover. Lite på samma sätt är det i näringslivet – den som inte befinner sig i oavbruten rörelse och utvecklar sin verksamhet blir snart en munsbit för konkurrenterna. 

Men vi brinner för utveckling för att det även är vår affärsidé att utveckla organisationer och individer, vilket vi gör via våra konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar. Och just det sistnämnda – att vi bedriver utbildningsverksamhet – gör att vi kan erbjuda dig unika utvecklingsmöjligheter jämfört med de flesta i vår bransch.  

Detta är vad vi erbjuder våra medarbetares när det gäller utveckling:

 • Som nyanställd, oavsett erfarenhet, får du gå ett introduktionsprogram som är anpassat efter din roll och dina förutsättningar; du får även en mentor, som inte är din chef, som kan stödja och vägleda dig.
 • Huvudparten av din utveckling kommer att ske i samarbetet med dina kollegor, men den kommer även att ske genom kontinuerliga utvecklingssamtal och utbildningsinsatser.
 • Förutom den kompetensutvecklingen som sker i den roll man har som medarbetare, arrangerar CANEA emellanåt frivillig utbildning för dem som vill vidareutveckla sig inom olika områden. Även anhöriga och vänner är välkomna vid dessa tillfällen, under förutsättning att de inte är engagerade i en konkurrerande verksamhet.
 • CANEA stödjer i regel även medarbetarnas egna initiativ till kompetensutveckling, om det ligger i linje med våra behov – det kan till exempel gälla kvälls- och distanskurser på universitetet.
 • Avsatt tid för fri kreativitet och innovation som bland annat kommer till uttryck i programvaruutvecklarnas "labbdagar".
 • En feedback-kultur där alla, inklusive du själv, utvecklar varandra genom att ge och ta konstruktiv kritik.
 • Sist, men inte minst, så utvecklas du över tid genom att du får nya, utmanade arbetsuppgifter och roller. 

02
Ledarskap

 

 

En god ledare visar
vägen genom att föregå
med gott exempel

Ledarskaps- och teamutveckling är en naturlig del av vårt arbete. Det väger tungt både internt och externt gentemot våra kunder. Därför lägger vi mycket kraft på att kontinuerligt utveckla samtliga chefer och teamutvecklare. Vilket naturligtvis underlättas av att vi bedriver konsult- och utbildningsverksamhet inom just ledarskaps- och teamutveckling. Vill du utvecklas inom dessa områden så finns det därför stora möjligheter för dig.

Se gärna vilka tjänster och utbildningar vi erbjuder på området.

03
Förmåner

 

 

Goda medarbetare
förtjänar bra förmåner

Våra anställda förtjänar fullgod ersättning och bra förmåner. Nedan ser du några exempel på vad vi erbjuder idag. Erbjudandena utvecklas kontinuerligt.

 • Flexibla arbetstider på en flexibel arbetsplats med möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan.
 • Ekonomiskt stöd till, och hjälp med, hemmakontor.
 • Pension – bra villkor med möjlighet till extra avsättningar och personlig rådgivning.
 • Hälso- och friskvård – bland det viktigaste och något som vi alltid satsat på. Nedan visas några exempel.
  - Maximalt friskvårdsbidrag – till exempel för olika träningsaktiviteter.
  - Gemensamma idrottsaktiviteter – när flera personer från företaget till exempel springer eller cyklar tillsammans i olika tävlingar, eller arrangemang, så stödjer vi det.
 • Läkarvård – ”Doktorn kan komma” gör i regel besök på kontoret eller i hemmet, men det fungerar även via video eller per telefon.
 • Hälsoförsäkring – vi har en förmånlig hälsoförsäkring via Skandia för alla tillsvidareanställda som utöver rehabilitering delvis täcker in delar av en privat sjukförsäkring, läkarvård och förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Privat sjukförsäkring och hälsoundersökningar – lite beroende på roll, anställningstid och ålder så subventionerar CANEA privata sjukförsäkringar och hälsoundersökningar.
 • Hemtjänster – som underlättar i vardagen.
 • Ekonomiskt stöd för barnpassning och läxhjälp – som också underlättar i vardagen.
 • Kompetensutveckling – se Utveckling.
 • Transport – det ska vara enkelt att komma till kontoret.
  - Möjlighet till förmånsbil och/eller förmånscykel.
 • Årsbonus och delägarskap – om du har arbetat mer än två hela bokslutsår på CANEA så finns chansen att få årsbonus om CANEA presterar bra (vilket nästan alltid är fallet). Det finns dessutom möjlighet att själv bli delägare om du presterar väl under en längre tid. CANEA är partnerägt.

04
Balans i livet

 

 

Med bra balans står du stadigare om det skulle storma

Livet är vare sig en tävling man ska vinna eller ett pussel som ska gå ihop. Det handlar om att hitta ett jobb man trivs med, försöka må så bra som möjligt och skapa och vårda goda relationer med familj, en eventuell kärlekspartner, vänner, kollegor och människor man möter. Då gäller det att hitta den rätta balansen mellan arbete och privatliv. Exakt var balanspunkten – the sweet spot – ligger är naturligtvis väldigt individuellt och något som varierar under ett liv. Därför har vi på CANEA ordnat så att det finns stora möjligheter till individuell anpassning: som till exempel att du periodvis går ner i arbetstid till fyra dagar i veckan för att bättre hinna med arbete, privatliv eller återhämtning eller att ta en time-out – alla har rätt att någon gång ta en time-out oavsett anledning för att förverkliga sig själv eller sina drömmar.

Därför erbjuder vi:

 • Flexibla arbetstider.
 • Stor valfrihet när det gäller varifrån du arbetar – på kontoret eller hemma.
 • Stöd till hemmakontor.
 • Stöd till hemtjänster som till exempel barnpassning och läxhjälp.

05
En gång canean
alltid canean

 

 

Många som slutat kommer tillbaka efter några år

Många som har lagt grunden till sina karriärer på CANEA har senare blivit mycket framgångsrika i nya organisationer och befattningar, ofta på mycket hög nivå. Det gör oss stolta och glada.

Det är fullt naturligt att byta jobb ibland under sin karriär. Så även att komma tillbaka efter några år. Många håller dessutom fortsatt kontakt med före detta kollegor på CANEA. Vi är nämligen inte bara en arbetsgivare som du har kontakt med under din tid som anställd. Har du varit lojal och presterat väl så kommer vi hjälpa och stödja dig i framtiden. Dessutom är det väldigt roligt att hålla kontakten med före detta kollegor och få veta vad de företar sig.

Vi håller kontakten genom:

Nyhetsbrevet CANEA Alumni som går ut till före detta anställda med nyheter om vad som sker på företaget och med reportage om gamla caneaner.

 • Nätverkande – inget överträffar en träff i verkliga livet, även om ”cyberrymden” fungerar som ett utmärkt substitut när resor annars skulle bli för långa eller virus för hotande.
 • Inbjudningar till såväl interna som externa event.
 • Rabatterade priser på våra utbildningar.
 • Rådgivning och kontakter. 
Josefine Älventorp_sv_low

Boka ett möte med mig

Boka ett möte med Josefine Älventorp, Talent Acquisition Specialist, och ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss på CANEA.