Hoppa till huvudinnehåll

Effektivisering inom offentlig sektor

- Behåll kvaliteten till en lägre kostnad

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Många kommuner och regioner har ett pressat ekonomiskt läge. För att möta en ökad efterfrågan på tjänster och verksamhet samtidigt som de ekonomiska ramarna är begränsade behöver många inom den offentliga sektorn effektivisera verksamheten. Fastän nyttor kan vara svåra att mäta finns lösningar för att skapa mätbart värde utifrån tillgängliga resurser.

Utmaning

Att i många fall stå inför underskott och neddragningar gör det särskilt viktigt att öka effektiviteten i form av ”mer samhällsnytta för pengarna”. Detta för att kunna behålla en hög kvalitet till en lägre kostnad. Inom den offentliga sektorn kan de resultat och effekter som eftersträvas vara komplicerade att mäta och svåra att påvisa. Förväntade nyttoeffekter med lägre resursutnyttjande är ett sådant resultat.

Lösning

För att lösa detta kan ett alternativ vara att utgå ifrån kommunens eller regionens målstyrning samt de mål som är satta utifrån beslut i plan och budget för att mäta eftersträvad effekt. Det kan också vara värdefullt att tillfråga berörd personal och brukare hur den eftersträvade effekten uppfattas.

Låter det svårt och komplicerat? Kanske, men med rätt angreppssätt finns fortfarande sätt att optimera verksamhet och system. Ny teknik som möjliggör digitalisering och automatisering av arbetssätt och flöden kommer också att spela en viktig roll.

Områden av vikt för måluppfyllelse:

  • Förändringsledning
  • Processer och flöden
  • Arbetssätt
  • Produktion kopplat till kostnad, kvalitet och kapacitet
  • Kostnader
  • Kompetensförsörjning och kompetenssäkring

Våra konsulter har i många år arbetat med att öka effektiviteten i olika verksamheter. För att åstadkomma hållbara och framgångsrika effekter behövs ett systematiskt förbättringsarbete med ett engagerat ledarskap. Då blir förbättring något som ständigt pågår i organisationen.

Vi hjälper er

  • Effektivisera flöden, styr-, stöd- och kärnprocesser, projekt, system såsom logistik, inköp, ekonomiadministrativ och personalhantering samt avtalshantering och ärendehantering.
  • Mäta nuläge, analysera och föreslå åtgärder som bidrar till en effektivare verksamhet.

Läs gärna mer om CANEAs syn på effektivisering här

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.