Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsseminarier - Ledarskap

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ledningsgrupper har förutom ett strategiskt ansvar även ett ledarskapsansvar. Dessutom har många i ledningsgruppen med största sannolikhet även ett ledarskapsansvar kopplat till deras övriga arbetsuppgifter.

Förståelse och samsyn kring vad gott ledarskap är och hur det uppnås är därför nyckeln till ett övergripande gott ledarskap i en organisation. Vi erbjuder tre seminarier om ledarskap för att ni ska kunna hitta ett som behandlar just ert största problem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Seminarie: Ledningsgruppen – ett riktigt Dream Team
Ett seminarium där vi under en halvdag utifrån forskning och erfarenheter går igenom nycklarna till en produktiv ledningsgrupp. Vi tar upp vilka kvaliteter er grupp är i behov av att utveckla, som till exempel struktur, kommunikation och relationer?

Vi tar upp självklarheter och bjuder kanske på några överraskningar, allt utifrån synsättet att utveckling och lärande grundar sig i samsyn kring gruppens uppgift, uttalade ömsesidiga förväntningar och fungerande kommunikation. Målet med seminariet är att ni ska få en gemensam förståelse för hur just ni kan utvecklas vidare för att bli ett riktigt Dream Team med fullt fokus på er gemensamma uppgift att leda verksamheten.

Seminarie: Varför förstår de inte vad vi vill?
Med utgångspunkt i forskningen, samt med glimten i ögat tar vi oss an förändring och motivation ur ett ledarskapsperspektiv. Vi tar del av hur människor reagerar i förändring och vad vi som ledare och ledningsgrupp utifrån de behov som uppstår kan påverka. Kan vi påverka förändringens hastighet och vilka reaktioner vi får i vår verksamhet? Vi tittar på vad neuroforskningen kan hjälpa oss med när det gäller till exempel kommunikation, men även hur vi kan anpassa ledarskap utifrån våra medarbetares drivkrafter och reaktioner i förändring.

Målet med seminariet är att alla i ledningsgruppen får samsyn på effekterna av ett tydligt och tryggt ledarskap. Som chef och ledare får du även konkreta verktyg och modeller att nyttja för såväl direkt som indirekt ledarskap.

Seminarie: Så bygger du kultur genom förebilder
Vilken betydelse har förebilder och de goda exemplen för vårt kulturarbete i organisationen? Och hur bidrar Ledningsgruppen till er kultur?

Välkommen till ett inspirerande seminarium om hur ledningsgruppen kan använda medarbetare och sig själva som förebilder och verktyg i ledarskapet. Vi bjuder på hårda och mjuka insikter baserat på våra erfarenheter och teorier inom bland annat transformativt och tillitsfullt ledarskap som ger god grund för er gruppdynamik.

Teori varvas med reflektionsövningar där ni bland annat får insikter om er betydelse för kulturarbetet. Målet med seminariet är att ni ska få med er nya tankar om hur just ni och era medarbetare är verktyg för att skapa en kultur präglad av arbetsglädje, tillit och engagemang.

Intresserad utav några av våra seminarier, eller vill veta mer?

Kontakta oss

.

seminarie, ledarskap för ledningsgrupper

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss