Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsseminarier - Strategi

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Strategiskt arbete är i många lägen en ledningsgrupps främsta uppgift. Samsyn och förståelse i det strategiska arbetet är ett måste för att ledningsgruppen ska fungera effektivt och organisationen ska lyckas i längden.

Vi erbjuder fyra olika seminarier som fokuserar på olika aspekter av strategiarbetet för ni ska kunna hitta ett som behandlar just det som är viktigast för er.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Seminarie: Strategi och affärsplanering
Strategi handlar om att på ett effektivt sätt ta sig mot ett mål. Med en bra plan och kommunikation runt strategin ökar lönsamheten med 300–400 procent. Det här seminariet är till för dig som vill ha samsyn i ledningsgruppen och en tydlighet i riktningen för organisationen, som en grund för effektiv kommunikation och implementation av strategin. Vi går igenom verktyg, metoder och underlag för att få fram en effektiv strategi.

Seminarie: Omvärldsbevakning och framtidsanalys
För att lyckas med sin strategi behöver vi ha full koll på vad som händer i världen runt om oss. När världen ändras snabbt ställs höga krav på en effektiv omvärldsbevakning. Det här seminariet är för dig som vill förstå omvärlden och hur den påverkar din organisation. Praktiska verktyg och modeller blandas med teori och exempel för att ni ska få en förståelse framtiden och en metodik för att bevaka omvärlden.

Seminarie: Att mäta framgång – målstyrning i praktiken
Känner ni att ni inte vet om ni är på rätt väg, fast ni har en strategi? Om vi inte mäter mot målen är både strategin och målen verkningslösa. Under seminariet går vi igenom hur ni sätter upp effektiva mål, hur ni mäter mot målen samt ser hur implementationen av strategin fungerar.

Seminarie: Strategisk riskhantering
Det är slaget som boxaren inte ser som knockar, på samma sätt är det med risker. De risker ni har identifierat har ni en bättre förståelse för och kan hantera. I detta seminarium går vi igenom hur ni hanterar strategiska risker i er verksamhet på ett systematiskt sätt samt hur ni kan få en förståelse för den övergripande risknivån i organisationen. Metoder, verktyg och ISO 31000 kommer att presenteras och appliceras på er verksamhet.

Intresserad utav några av våra seminarier, eller vill veta mer?

Kontakta oss

.

seminarier: ledningsgruppens strategiska arbete

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss