Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsseminarier - Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi lever i föränderliga tider och företag som inte hänger med i den snabba utvecklingen riskerar att bli irrelevanta.

Vi lever i föränderliga tider och företag som inte hänger med i den snabba utvecklingen riskerar att bli irrelevanta.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Seminarie: Ledningens roll i förändringsarbete

Förändringsarbete är ett samarbete mellan alla de som påverkas av förändringen. Studier visar att ledningsgruppen, med sponsorn i spetsen, har mycket stor inverkan på hur framgångsrikt förändringsarbetet blir. Det är framför allt agerande runt synlighet, kommunikation och samordning som står ut. Så hur gör man detta på bästa sättet? Vilka aktiviteter skapar ett synligt, kommunikativt och aktivt sponsorskap?

Under seminariet går vi igenom de aktiviteter som forskning visar stöder förändringen bäst, hur ni undviker de vanligaste misstagen samt vilka egenskaper hos sponsorskapet som ger störst framgång.

Seminarie: Skapa överblick och synergieffekter med virtuell projektsamordning

Organisationer som driver många utvecklingsinitiativ i projektform har mycket att vinna på att samordna sitt projektarbete. Samordning skapar förutsättningar för god projektverksamhet, höjer organisationens projektmognad och ser till att ni får avkastning på de resurser som ni avsätter till projekt. Samordning kan dock innebära stora initiala kostnader och kräva att interna nyckelresurser binds upp under lång tid.

Under seminariet tittar vi på hur er projekthantering kan få alla positiva effekter som kommer av samordning utan den stora initiala investeringen genom outsourcing.

Seminarie: Kom i gång med innovation

Innovation handlar om att skapa något nytt eller göra saker på ett nytt sätt. Att förnya sig och möta de växlande kraven på marknaden är en förutsättning för god konkurrenskraft externt och medarbetarnas engagemang internt. Detta låter positivt och bra, men hur kommer man i gång med innovation i sin organisation?

Under seminariet går vi tillsammans igenom vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att bygga innovationskraft samt hur ni skapar de förutsättningarna i er organisation.

Intresserad utav några av våra seminarier, eller vill veta mer?

Kontakta oss

.

seminarie, ledarskap för ledningsgrupper

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss