Hoppa till huvudinnehåll

Målstyrning och målnedbrytning

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Med målstyrning och målnedbrytning kan man förena alla anställda i organisationen att tillsammans aktivt arbeta i en gemensam riktning och att utveckla en kultur av ständig förbättring.

Målstyrning och målnedbrytning ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling men används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning och Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är målstyrning och målnedbrytning?

Varje företag eller organisation som vill växa och utvecklas mot sin vision måste styra sin verksamhet med mål. Utan målstyrning blir det väldigt otydligt åt vilket håll man skall driva sin verksamhet. Målstyrning är också en förutsättning för att vi ska kunna hålla det man lovar och leverera de resultat man kommit överens om.

En grundläggande struktur för mål i en verksamhet kan ses i tre nivåer, verksamhetens mål, processmål och avdelningsmål.

För att säkerställa att man fokuserar på det som är viktigt för intressenterna, och för att göra det lättare att uppnå målen, organiseras målen i olika kategorier, exempelvis:

 • Säkerhet
 • Personal
 • Kvalitet
 • Leveranssäkerhet
 • Effektivitet
 • Ekonomi
 • Miljö

Inom varje målkategori sätts övergripande mål på verksamhetsnivå för att därefter brytas ner till processmål, avdelningsmål, projektmål, förbättringsmål och stödjande mål.

målstyrning, målnedbrytning

Hur lyckas man med målstyrning och målnedbrytning?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för målstyrning och målnedbrytning är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Det första som görs är att undersöka vad kunderna har för krav och outtalade behov samt vad som är kritiskt för verksamhetens framgång. När målstrukturen skapas görs detta genom att koppla det till hur verksamheten har beskrivit sina processer och avdelningar. När målen är definierade och överenskomna behöver man även komma fram till hur man ska arbeta för att nå målen och hur de ska följas upp löpande.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledare

Anlita oss för målstyrning och målnedbrytning

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större strategiutvecklingar eller insatser inom verksamhetsutveckling, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid målstyrning och målnedbrytning är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss