Hoppa till huvudinnehåll

Omvärldsanalys

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi arbetar med omvärldsanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför nya perspektiv som ofta är avgörande för arbetets framgång.

Omvärldsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling och används även ofta som verktyg inom Affärsplanering.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ett företags strategiutveckling är beroende av en god bild av organisationens omvärld, dess marknad och konkurrenter. Utan en grundlig förståelse för dessa faktorer saknas relevanta fakta på vilka organisationen kan bygga en framgångsrik strategi.

Omvärldsanalys företag

Vad är en omvärldsanalys?

Omvärldsanalys är en strukturerad kartläggning av den omvärld företaget verkar i. Den görs med syfte att skapa en bild av nuläget och hur vi tror att situationen kommer att förändras framöver. Omvärlden brukar definieras som den kontext företaget verkar i.

Hur lyckas man med en omvärldsanalys?

För att lyckas med krävs att man identifierar de förändringar som kan ge upphov till nya affärsmöjligheter eller rent av skapa en hotbild mot företaget. En viktig del av analysen är att undersöka hur mycket och på vilket sätt de identifierade förändringarna kan påverka organisation.

Vår metodik

En strukturerad omvärldsanalys inbegriper en informationsinsamling som täcker ett eller flera perspektiv i omvärlden. Ett vanligt ramverk för detta är en PEST-analys där de parametrar som påverkar organisationen delas in i politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. Ofta kompletteras modellen med miljömässiga (eng. environment) och legala faktorer vilket ger förkortningen PESTEL. Analysen anpassas till organisationens verksamhet och behovet av att kunna förutse framtiden i olika perspektiv.

Omvärldsanalysen kan även fokusera på företagets konkurrenter och dessa aktörers styrkor respektive svagheter. Benchmarking kan göras mot såväl konkurrenter som organisationer verksamma inom andra branscher med jämförbar verksamhet. Se Nulägesanalys

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Anlita oss för omvärldsanalys

Vi arbetar med omvärldsanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför nya perspektiv som ofta är avgörande för arbetets framgång.

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill ni veta mer om omvärldsanalys är ni även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss