Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

- Lagar för olika former av samverkan

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Samverkan mellan stat, kommuner och regioner kan ske i olika konstellationer och på olika grunder. Ibland är samverkan reglerat i speciallagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslag, skollag samt samordningsförbund, men ibland är det generella lagar som kommunallagen som sätter ramarna för hur samverkan kan ske.

Av kapitel 9 i kommunallagen framgår det bestämmelser om olika former av samverkan såsom gemensam nämnd, kommunalförbund, men också den nyligen införda bestämmelsen om generell avtalssamverkan. Många arbetar även med samverkan i föreningsform eller bolagsform.

Viktigt att tänka på gällande samverkan:

  • Extern delegering utan lagstöd är inte tillåtet. Det innebär att ett kommunalt organ inte kan överlåta sin beslutanderätt på annat organ, se dock den nya bestämmelsen om avtalssamverkan i kommunallagen.

  • Det bör (får) inte finnas gemensamma, övergripande organ som har beslutanderätt över parternas organ. Organet får endast vara ett samrådsforum om det ej finns lagstöd för mer.

  • Om kommunalförbund, gemensam nämnd eller annat organ bildas bör organets omfattning övervägas eftersom det även påverkar frågor om upphandling, revision och ansvar.

För att ni ska få verktygen som krävs för att veta hur er verksamhet ska hantera lagstiftning angående samverkan arbetar vi för att stödja er inom områden såsom:

  • Intressent- och omvärldsanalyser inför eller efter formalisering av samverkan.
  • Processtyrning och hur komplexiteten påverkas vid samverkan.
  • Juridiska analyser om begränsningar och möjligheter.
  • Bildande eller likvidering av gemensam nämnd, kommunalförbund eller bolag.
  • Upprättande av samverkansavtal.
  • Projektledning och projektstruktur vid nämndöverskridande projekt.
  • Utbildning i samverkansfrågor, exempelvis om bestämmelser, verktyg och förändringsledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.