Hoppa till huvudinnehåll

Våra konsulter

Våra konsulters kompetens är nyckeln till er framgång.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Kompetens

CANEA har konsulter med kompetens inom en rad olika områden, till exempel processorientering, ledningssystem, analysmetodik, lean, IT, etc. Våra medarbetare har skiftande bakgrund från en rad olika branscher. Detta gör att vi kan erbjuda vår uppdragsgivare en totallösning utan kompromisser. Varje projektteam sätts ihop för att maximera kundens utbyte och nytta i varje enskilt uppdrag. Figurerna nedan påvisar vilken utbildning och hur lång arbetslivserfarenhet våra konsulter har.

Några av våra konsulter

Micael Hangelin, CANEA

Micael Hangelin

Micael har 15 års erfarenheter av arbete med verksamhetsutveckling, ledningssystem (kvalitet/miljö/arbetsmiljö), processutveckling och förbättringsarbete från såväl fordonsindustrin som stora globala organisationer och mindre tillväxtorienterade bolag.

Läs mer om Micael Hangelin
Mikael Göthager, CANEA

Mikael Göthager

Mikael är certifierad Black Belt inom Lean Six Sigma. Han har under många år drivit implementering av Lean inom både produktion och administrativ miljö, och har en stor passion för konceptet.

Läs mer om Mikael Göthager
Melissa More, CANEA

Melissa More

Melissa har en civilingenjörsexamen inom Ekosystemteknik samt en master inom Technology Management. På CANEA arbetar Melissa framförallt med processutveckling, ledningssystem och internrevisioner.

Läs mer om Melissa More
Joakim Stoppenbach, CANEA

Joakim Stoppenbach

Joakim Stoppenbach har mångårig erfarenhet av kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete i en internationell miljö och är van vid att arbeta med intressenter som har högt ställda krav.

Läs mer om Joakim Stoppenbach

Ulrika Leray

Ulrika har femton års erfarenhet av både praktiskt och strategiskt med arbetssätts- och processutveckling samt ledningssystem i olika roller, bland annat som verksamhetsutvecklare, chef och ledningsrepresentant.

Läs mer om Ulrika Leray

Camilla Brath Mannerstål

Camilla är en mycket uppskattad förändringsledare, projektledare, revisor och coach med lång erfarenhet inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Camilla Brath Mannerstål

Fredrik Adilstam

Fredrik har stor erfarenhet att arbeta med ledningssystem, effektivisering, projektstyrning och strategiutveckling. Fredrik har sin bakgrund inom process- och produktutveckling.

Läs mer om Fredrik Adilstam

Monika Johansson

Monika är en mycket uppskattad projektledare, coach och förändringsledare med lång erfarenhet inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Monika Johansson

Kennet Larsson

Kennet har stor erfarenhet av strategiutveckling, projektstyrning samt organisations- och verksamhetsutveckling. Affärsutveckling, förhandling och kommunikation är andra områden som Kennet jobbat inom.

Läs mer om Kennet Larsson

Karl Hedman

Karl har arbetat på CANEA sedan 2005 och är uppskattad konsult inom projektledning, processutveckling, processeffektivisering, affärssystemsimplementering, revision, ledningssystem, och affärsstrategier.

Läs mer om Karl Hedman
Leif Nyström, CANEA

Leif Nyström

Leif har jobbat på CANEA sedan 1998 och har stor erfarenhet inom strategiutveckling, projektstyrning, intern effektivitet samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Leif Nyström

Ola Eklöf

Ola har lång erfarenhet som projektledare, konsult, förändringsledare, rådgivare/coach och är en mycket uppskattad utbildare för såväl ledningar som medarbetare på alla nivåer.

Läs mer om Ola Eklöf

Lisa Oliv

Lisa har lång erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp förändringar. Förutom förändringsledning jobbar Lisa som konsult och föreläsare inom områdena kommunikation, ledarskap, verksamhetsutveckling och ledningssystem.

Läs mer om Lisa Oliv

En av faktorerna bakom CANEAs framgång är vår mycket omfattande rekryteringsprocess. För att komma ifråga som konsult och utbildare ställs långtgående krav på bland annat:

  • kompetens inom de aktuella områdena
  • akademiska meriter
  • analytisk förmåga
  • förmåga att arbeta såväl självständigt som i team
  • kommunikativa och pedagogiska egenskaper
  • förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
  • flexibilitet, samt, inte minst viktigt
  • ett utåtriktat och positivt uppträdande.

CANEA har flera konsulter som är certifierade projektledare, t.ex. PMP®, Project Management Professional, av PMI. De flesta konsulter är certifierade förändringsledare enligt Prosci®. Dessutom är flera av CANEAs konsulter certifierade kvalitets- och/eller miljörevisorer enligt kraven i ISO 19011.

Erfarenhet

Utbildning

Utbildningsnivåerna i texten innebär: MSc = Master of Science, MBA = Master of Business Administration, PhD = Doctor of Philosophy, BBA = Bachelor of Business Administration.

I mer än 20 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss