Tillbaka
CANEA - en av Sveriges 10 bästa arbetsgivare!
Under 2022 deltog CANEA i två externa och oberoende medarbetarundersökningar. I den första, som genomfördes av Universum, hamnade vi bland de tio bästa arbetsgivarna i Sverige och i den andra, som utfördes av Great Place to Work, kvalificerade vi oss för ett certifikat med råge. 

Vi utvärderar alltid effekten av våra insatser, vilket inkluderar hur nöjda våra kunder är med vårt arbete. Detsamma gäller vår viktigaste resurs – våra medarbetare. Nedan redovisar vi resultaten av två externa och oberoende mätningar som genomfördes under 2022.   

Universums mätning av Sveriges bästa arbetsgivare 
Genomfördes under februari–augusti 2022. Det sammanlagda antalet som svarade på enkäten var 21 534, fördelade på 47 olika branscher och 36 olika yrkesgrupper.  

Tre faktorer med lika vikt utvärderades:  

  • Intern identitet – det vill säga hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar när det gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.  
  • Nöjdhet – det vill säga hur nöjda medarbetarna är, på en skala från 1 till 10, utifrån ett helhetsperspektiv samt hur benägna är de att rekommendera arbetsgivaren till sitt sociala nätverk. 
  • Lojalitet – det vill säga hur benägna medarbetarna är att arbeta kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.
CANEA rankades högre än genomsnittet och vår bästa faktor blev nöjdhet. Sammanlagt kom vi på 10:e plats i kategorin små/medelstora företag.  

 

Great Place to Work 2022 

Det övergripande resultatet av vår första GPtW-mätning – Trust Index – landade på 79 %, det vill säga 9 procentenheter över certifieringsgränsen. Vi får därmed använda Great Place to Work-loggan i vår marknadskommunikation i ett år, det vill säga till dess att nästa mätning görs.  

Vi presterade bäst i dimensionerna Kamratskap och Stolthet, vilket är extra roligt då vi satsar både på sociala aktiviteter och att informera alla anställda om vad som händer i företaget, vilka nya samarbeten som inleds och vad våra kunder tycker om vårt arbete.  

Mätningen ger oss en mycket bra grund att stå på, men gör oss även uppmärksamma på områden som kan förbättras. Kontinuerligt förbättringsarbete är för övrigt en av våra kärnkompetenser, och vi försöker att leva som vi lär. Sammanlagt deltog 104 caneaner, vilket innebar en svarsfrekvens på 94 %.  

 

Great-Place-To-Work-1