Tillbaka
Ett säkert vårtecken, ny version av CANEA ONE
Med våren kommer inte bara solen utan även en ny version av CANEA ONE

Vi jobbar med ständiga förbättringar i CANEA ONE och nu är det dags att berätta vad som kommer vara nytt/uppdateras härnäst.

I releasen 2023.1 kommer funktionaliteten i det mobila gränssnittet att ha förbättrats ytterligare, samtidigt som vi fortsätter att förbättra funktionen och de tekniska möjligheterna i systemet.

Några av nyheterna i denna release är:
• Process-dashboard för det mobila gränssnittet − med CANEA ONE 2023.1 kommer ni att kunna dra nytta av sökmöjligheterna som process-dashboardet ger även via det mobila användargränssnittet. Den mobila versionen kommer inte att ha samma stöd som via en webbläsare, men du hittar enkelt relaterade dokument och ärenden, ser vad som skrivits i strömmen kring processen och mycket annat.

• Tydligare presentation av beskrivningen för grafiska objekt och processkartor − det grafiska objektets beskrivning nås genom en knapp direkt i bilden oavsett om det visas på dokumentsidan, startsidan eller process-dashboardet.

• Skapat-datum för användare − där det tydligt loggas när en användare har skapats för att tillhandahålla en historik för systemadministratörer.

Detta och ytterligare nyheter innefattas i CANEA ONE 2023.1 som släpps den 31 mars. I samband med det publiceras information på vår support-portal.