Tillbaka
Varberg Energi väljer CANEA ONE

Vi välkomnar Varberg Energi som ny CANEA ONE kund. De kommer att använda ett systemstöd bestående av 3 moduler i CANEA ONE för att hantera information kopplat till organisationens ledningssystem.

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern, beläget på Sveriges västkust, som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. De är idag drygt 120 anställda och omsatte under 2021 cirka 1,2 miljarder kronor. Verksamhetsgrenarna är el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internettjänster och energilösningar som till exempel laddinfrastruktur och solcellspaket.

Deras omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi. Som elleverantör säljer de el till kund under namnet VIVA, vilket står för vind, vatten och sol – tre rena och förnyelsebara energikällor.

Behovet av ett systemstöd som skulle vara enhetligt uppbyggt av integrerade moduler för hantering av strategier, projekt, resurser, processer, ärenden och dokument fick dem att välja CANEA ONE. Det skulle också:

  • vara enkelt att hitta information
  • vara aktuellt
  • tydligt uppdelat ansvar
  • uppfylla de lagkrav som finns
  • skapa effektivare förbättringsarbete
  • synliggöra processer och skapa en enkelhet för slutanvändare

Varberg Energi kommer, till att börja med, att använda sig av modulerna; CANEA Document - för effektiv framtagning och lagring av dokument, CANEA Process - för att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga för alla och CANEA Workflow - för att få överblick och effektivisera ärendeflöden.