Tillbaka
Vem driver er strategiprocess?
Tillsammans med Styrelseakademien anordnar CANEA i maj ett frukostseminarium, där vi kommer att prata om hur ett mer offensivt styrelsearbete kan stödja strategiprocessen – och därigenom utvecklingsarbetet.

Vi diskuterar:

  • Samspelet mellan ägare, styrelse och ledning - hur ser en bra process ut och vilka är de vanligaste fallgroparna?
  • Hur bör arbetet och agendan se ut för att uppnå ett offensivt
    styrelsearbete?
  • Vad bör styrelsen kräva av VD och vad bör VD förvänta sig av styrelsen?
Vi tar också upp hur man kan arbetar för att få alla inblandade att känna ägarskap och följa det som beslutats.

Till stöd och inspiration till diskussionen har vi bjudit in en panel som består av:

Anna Langenius, Investment Manager, Layline Partners AB
Christian Jansson, Lektor, Institutionen för Handel och Företagande, Högskolan i Skövde
Johan Zettergren, Managing Director, Inter Terminals Sweden AB
De kommer att ge sin bild av hur man bör går till väga för att nå de uppsatta tillväxtmålen och hur samarbetet mellan olika parter kan bedrivas.

Datum: fredagen den 12 maj

Tid: kl. 07.30 – 09.30 − Vi bjuder på frukost

Plats: CANEAs huvudkontor, Packhusgatan 6, Göteborg

Välkommen!

null