On demand-webbinarium

Digitaliserade processer

Effektivare ärendeflöden

Digitaliserade processer

Detta webbinarium belyser vad som är viktigt att tänka på när man vill effektivisera sina processer genom digitalisering. Vi berättar både vad man bör göra och vilka fallgropar man bör undvika. Vi visar även hur man på ett enkelt sätt kan digitalisera olika typer av administrativa processer med flera personer inblandade, många ärenden och mycket information. Och ni får se verkliga exempel på hur detta kan göras i praktiken genom kartläggning och driftsättning i CANEA ONE och hur en verksamhet kan äga förvaltning och förbättring av sina processer utan vare sig programmering eller inblandning av en IT-enhet.

Mer om processutveckling

Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med processutveckling här på CANEA samt vad vi har för utbildningar på området. 

 

Trafikkontoret stockholm

Kundcase: Trafikkontoret effektiviserar sin verksamhetsutveckling och styrning

Trafikkontoret har under flera år arbetat med processorientering och tagit hjälp av CANEA i olika projekt. Under 2020 bestämde sig kontorets ledning för att ta ett helhetsgrepp för att knyta ihop pågående initiativ och starta nya projekt för att etablera ett organisations-övergripande sätt att beskriva, utveckla och styra verksamheten.

För att skapa ett helhetsperspektiv läggs stor vikt vid samordning av organisationens 
processer.

 

Läs mer här

utbildning-effektiv-processutveckling

Utbildning: Effektiv processutveckling

Genom att arbeta med processer kommer du åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Denna utbildning ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation.

 

Läs mer/anmälan

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.