On demand-webbinarium

Introduktion till CSRD enligt ESRS

Genom att integrera hållbarhetsfrågor i kärnverksamheten och mäta framstegen så engagerar du kunder, investerare och andra intressenter på ett transparent och ansvarsfullt sätt. 
Nyttor med och argument för

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD/ESRS

Syftet med detta webbinarium är att ge dig en introduktion till det nya CSRD-direktivet för hållbarhetsrapportering enligt ESRS. I webbinariet går vi igenom de centrala begrepp som är förknippade med det nya direktivet. Vi går också igenom processen och metoden för hållbarhetsrapportering samt reder ut vad det är för skillnad mellan dubbel väsentlighetsbedömning och dubbel väsentlighetsanalys.

Mer om CSRD och ESRS

Det europeiska CSRD-direktivet implementeras successivt fram till 2028, då det ska vara helt genomfört. Vi har tagit fram både en guide och en utbildning för dig som vill veta mer om vad som krävs för att en verksamhet ska kunna leva upp till de nya kraven. 

CSRD landningssida_ny

Guide:
Praktisk hållbarhetsrapportering enligt CSRD och ESRS

Denna guide beskriver de centrala begreppen i ESRS-strukturen, vad en hållbarhetsrapport ska innehålla och i vilken ordning nödvändiga mått och steg ska tas. Det europeiska CSRD-direktivet implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024. Det införs för att öka transparensen och minska riskerna för potentiella investerare, kunder och leverantörer.

Ladda ner guiden

praktisk-hallbarhetsrapportering-enligt-esrs

Utbildning:
Praktisk hållbarhetsrapportering enligt ESRS och CSRD

Syftet med denna utbildning är att ge dig både den teoretiska förståelsen och de praktiska färdigheterna som krävs för att börja implementera en effektiv och värdeskapande hållbarhetsrapportering i din organisation. Du lär dig även att kommunicera hållbarhetsinsatser på ett effektivt sätt med stöd av ESRS.

Läs mer här

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.