On demand-webbinarium

Informationssäkerhet

Framgångsfaktorer och fallgropar

Informationssäkerhet

Kraven på att kunna uppvisa ett systematiskt och effektivt informationssäkerhetsarbete har ökat markant de senaste åren. Det beror bland annat på en ökad digitalisering samt en förändrad hot- och omvärldsbild. Många organisationer väljer därför att använda sig av den internationella standarden ISO 27001, och relaterade standarder, som en stabil och beprövad grund för sitt säkerhetsarbete.

I detta webbinarium går vi igenom det grundläggande ramverket för ISO 27001 och hur standarden kan implementeras i organisationer på ett systematiskt och beprövat sätt. Vi tittar på framgångsfaktorer och fallgropar och några av de mest väsentliga delar som måste komma på plats för ett lyckat införande. 

Mer om informationssäkerhet

Läs gärna vårt blogg-inlägg om cybersäkerheten kring nyckelpersoner i organisationer. Vi har även ett flertal utbildningar inom området informationssäkerhet som vi gärna tipsar om. 

utbildning-grundkurs-informationssakerhet-ISO27001

Utbildningar inom informationssäkerhet

Vi har flera utbildningar när det gäller informationssäkerhet och standarden ISO 27001. Under utbildningarna lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

 

Läs mer/anmälan

 

iStock-1365171819

Blogg: 
Cybersäkerhet kring nyckelpersoner

Personer i ledande positioner och styrelsemedlemmar är ofta relativt exponerade i den digitala världen och därför en mycket intressant målgrupp för kriminella nätverk.

En styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att risker mot organisationen ur en strategisk synvinkel identifieras och hanteras. Angrepp av ovanstående typ kan ha en förödande effekt på företag och organisationer och därför är det viktigt att skapa sig en bild av de hot och sårbarheter som finns.

 

Läs mer här

 

 

 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.