On demand-webbinarium

Lyckade projekt

Metoder och verktyg

Så blir fler projekt lyckade

Under webbinariet ger vi er tips och inspiration för att få en klarare överblick och skapa kontroll över projektverksamheten. Vidare visar vi på hur ni kan arbeta för att projektorganisationen ska dra åt ett och samma håll. Med ramverk som P5-modellen förklarare vi närmare hur ni kan uppnå en ökad projektmognad.

Mer om lyckade projekt

Vi vill passa på att tipsa om två mallar – en för intressentanalys och en för projektmognadsanalys – som ökar chansen att projekt ska bli lyckade. Dessutom har vi ett antal populära utbildningar inom området projektledning. 

intressentanalys_2

Mall:
Intresseanalys

Enklare och effektivare intressentanalys och intressenthantering

De som påverkas av, eller påverkar, ett projekt kallas intressenter. De är viktiga för om ett projekt blir framgångsrikt eller inte och måste därför identifieras, analyseras och prioriteras. De som arbetar i projektet behöver därför tänka igenom hur respektive intressent ska hanteras på bästa sätt. Då kan en mall för intressentanalys och intressenthantering vara till stor hjälp.

 

Ladda ner mallen

it-losningar-projekthantering-erfarenhet

Utbildningar:
Projektledning

Oavsett om du är van projektledare eller helt ny inom området så finns det flera utbildningar på temat projektledning att välja på. Vill du fokusera på agil projektledning eller vill du PMP-certifiera dig? Vi har utbildningar inom olika grenar och på olika nivåer.


 

 

 

Läs mer/anmälan

utbildning-ledarskap-i-projekt

Mall:
Projektmognadsanalys

Här kan du ladda ner en mall på ett självskattningsverktyg som är en bra bas för att värdera projektmognaden och som kan bli ett verktyg för att kunna göra en enkel temperaturmätning av organisationens projekthantering.

Du kan med hjälp av mallen identifiera de områden där det finns störst förbättringspotential.

 

 

Ladda ner mallen

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.