Verksamhetsutveckling

On demand-
webbinarier

På allmän begäran

Våra mest efterfrågade
on demand-webbinarier

Vi hjälper såväl organisationer som individer att uppnå sin fulla potential. Kunskapsöverföring via webbinarier är ett sätt. Nedan finner du ett urval av våra bästa webbinarier på temat verksamhetsutveckling. 

Ondemand processer webb

Digitaliserade processer

Genom att digitalisera era administrativa ärendeflöden får ni effektivare processer, bättre efterlevnad och en oslagbar processöverblick.


Ondemand anv.ledningssystem webb6

Användarvänliga ledningssystem

Så skapar man ett användarvänligt ledningssystem som både underlättar det dagliga arbetet för medarbetarna och bidrar till en effektivare verksamhet.

On demand Webb infosök

Informationssäkerhet

Vi tittar på hur man kan implementera ett integrerat ledningssystem för informations-säkerhet med stöd av IT plattformen CANEA ONE och delar med oss av tips och råd för ett lyckat införande.

Ondemand lyckade projekt webb3

Lyckade projekt

Hur kan ni som organisation arbeta för att skapa lyckade projekt? Välkommen till ett webbinarium som ger er verktygen som lyfter er projektorganisation.

Ondemand agil strategiaktivering webb5

Agil strategiaktivering

Blev er strategi en skrivbordsprodukt som inte realiserades, eller har ni så många strategiska initiativ att det är svårt att ha koll på dem alla? Misströsta inte – det finns hjälp.

On demand Webb

Förbättringsarbete - metoder och verktyg

Vi visar er hur ni digitaliserar ert ständiga förbättringsarbete inklusive avvikelsehantering, måluppföljning och processers långsiktiga utveckling för bättre överensstämmelse med verksamhetens strategi.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.