Hoppa till huvudinnehåll

Våra föreläsare

Vi strävar efter att erbjuda föreläsare i världsklass. Detta uppnår vi genom hårda kvalificeringsregler och krav på att samtliga föreläsare har förankring i verkligheten genom konsultuppdrag och annan kundkontakt.

Våra föreläsare

Här nedan finner du ett urval av våra föreläsare.

Lisa Oliv

Lisa har tidigare arbetat både praktiskt och strategiskt med processtyrning, hållbar verksamhetsutveckling samt ledningssystem i olika chefsroller inom CSR, kvalitet och miljö. Lisa träffar du när du går våra ledningssystems- och revisionsutbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Christer Hellstrand

Christer har arbetat som konsult och utbildare på CANEA i mer än 20 år. Han är en uppskattad coach och har stöttat många ledningsgruppers strategiutveckling. Du träffar Christer när du främst går utbildning inom strategi, process- och kvalitetsutveckling samt ledarskapsrelaterade kurser.

Anna Lundeen

Anna arbetar på CANEA med integrerade ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt projektledning och verksamhetsutveckling. Anna har bred erfarenhet inom dessa områden och det är henne du träffar när du går utbildning inom dem.

Fredrik Adilstam

Fredrik har stor erfarenhet att arbeta med ledningssystem, effektivisering, projektstyrning och strategiutveckling. Fredrik har sin bakgrund inom process- och produktutveckling och du träffar honom om du går utbildningar inom projektledning och Lean.

Nicolas ter Wisscha

Nicolas arbetar med strategi, ledningssystem och effektivisering på CANEA och har 10 års erfarenhet inom områdena. Nicolas träffar du när du går utbildning inom projektledning, processer och ledningssystem.

Monika Johansson

Monika är en mycket uppskattad projektledare, coach och förändringsledare med lång erfarenhet inom organisations- och verksamhetsutveckling. Du träffar Monika när du går våra utbildningar inom projektledning, ledarskap och processutveckling.

Ola Eklöf

Ola har lång erfarenhet som projektledare, konsult, förändringsledare, rådgivare/coach och är en mycket uppskattad utbildare för såväl ledningar som medarbetare på alla nivåer. Du träffar Ola när du går våra utbildningar inom projektledning.

Erik Westerberg

Erik arbetar med konsultuppdrag och utbildning inom ledningssystem, effektivisering och projektledning. Erik är både PMP-certifierad projektledare och IRCA-registrerad Lead Auditor. Han arbetar ofta internationellt på engelska och tyska.
Du träffar Erik när du går utbildning inom strategi-, process- och kvalitetsområdena.

Rikard Stenvall

Rikard arbetar med processeffektivisering, strategi, revision och ledningssystem på CANEA. Förutom det har han bred erfarenhet av arbete med lönsamhetsanalys och målnedbrytning. Du träffar Rikard när du går utbildning inom revision, kvalitetsledningssystem och effektivisering.

Camilla Brath Mannerstål

Camilla är en mycket uppskattad förändringsledare, projektledare, revisor och coach med lång erfarenhet inom organisations- och verksamhetsutveckling. Du träffar Camilla när du går utbildning inom projektledning, ledarskap, processutveckling och kvalitetsområdet.

Leif Nyström

Leif har stor erfarenhet av strategiutveckling, projektstyrning samt organisations- och verksamhetsutveckling. Leif träffar du om du går utbildning inom effektivisering, projektledning och ledningssystem.

Kennet Larsson

Kennet har stor erfarenhet av strategiutveckling, projektstyrning samt organisations- och verksamhetsutveckling. Kennet träffar du om du går utbildning inom strategi, projektledning och ledningssystem.

Karl Hedman

Karl arbetar med projektledning, processutveckling, processeffektivisering, affärssystemsimplementering, revision, ledningssystem och affärsstrategier på CANEA. Du träffar Karl när du går utbildning inom revision, projektledning och processer.

Marina Gasparius

Marina arbetar med processeffektivisering, strategi, revision och ledningssystem på CANEA. Hon har erfarenhet av att driva förändringsprojekt med fokus på kvalitet och effektivisering i stora globala verksamheter. Du träffar Marina när du går utbildning inom kvalitetsledningssystem, revision, och Lean.

Ulrika Leray

Ulrika har i cirka femton år arbetat strategiskt med arbetssätts-, process- och ledningssystemutveckling inom områdena arbetsmiljö, miljö, energi, brand samt kvalitet. Du träffar Ulrika när du går utbildning våra ledningssystems-, revisions-, och lagutbildningar inom miljö och arbetsmiljö samt projektledning.