Hoppa till huvudinnehåll

CANEA ProjectProjekthantering

Ökar projektmognaden och förmågan att leverera bra projekt.

Förbättra resultatet i projektverksamheten

Med CANEA Project kan du optimera projektportföljerna och maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.
Mer projektledning

Låt projektledaren fokusera på ledning istället för administration och distribution av information.

Ökat samarbete

Samla all projektinformation på en plats och gör den tillgänglig för både interna och externa medlemmar.

Bättre resultat och effekt

Kraftfulla funktioner för prioritering av projekt, resursstyrning och analys av portföljer och program.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Projektledning med verkligt stöd

CANEA Project är ett heltäckande projektverktyg med transparent och integrerat stöd för alla typer av projekt och intressenter – ledning, resursägare, beställare, projektledare och projektdeltagare. Kraftfulla funktioner för planering och styrning av aktiviteter, resurser och kostnader hjälper dig att genomföra projekten framgångsrikt enligt strategi och plan.

Få koll på helheten

Systemet ger dig en oslagbar överblick över hela projektportföljen, lönsamhet och status. Det blir enklare att välja rätt projekt, prioritera och fatta beslut. Med CANEA Project kan du helt enkelt maximera nyttan av projektinvesteringarna.

Vi använder CANEA Project

Hundratals organisationer inom många olika branscher har visat oss sitt förtroende. Läs om några av våra kunder här.

CANEA ONE gör E.ONs dagliga arbete mer effektivt och lönsamt

E.ON Germany hade i många år valt att köpa in skräddarsydda lösningar, men med tiden hade underhållet av dem blivit både dyrt och tidskrävande.

LKAB vässar sin projektverksamhet

LKAB, med en av Sveriges mest högintensiva och omfattande projektverksamheter, införde CANEA Project som sitt gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem.

Snabb nystart för VGR

Med omkring 50 000 anställda är VGR en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär hundratals olika projekt per år. Nu har regionen valt CANEA Project som sitt projektverktyg.

Funktioner

CANEA Project är en helhetslösning inom projektledningssystem med projektledningsverktyg för såväl projektledare och projektmedlemmar som för ledningen och projektkontoret.
functions

Hantera portföljer

Hantera projektportföljer och program i flera nivåer med aggregerad status. Överblicka flera projekt samtidigt ur olika perspektiv såsom projekttyp, organisation och strategi. Möjliggör både prioritering och styrning av multiprojektverksamheter för ledningen och projektkontoret.

Optimera resurser

Hantera resurserna över hela projektverksamheten. Planera resurser och roller i projekt på både aktiviteter och arbetspaket, periodiserat vecko-, månads- eller kvartalsvis. Överblicka överbokningar och tillgänglighet på resurser per resurs, roll, avdelning och period.

Valfri projektmetodik

CANEA Project ger projektteamet rätt stöd genom hela projektgenomförandet. Resultatet är en bättre tillämpning av metodiken med bättre efterlevnad som resultat. Använd er egen projektmodell eller någon av de befintliga på marknaden såsom XLPM eller PROPS. Systemet konfigureras med valfritt antal modeller bestående av faser, grindar, kriterier och dokumentmallar.

Planera projekt

Planera projektet online och dela tidplanen med berörda på ett enkelt sätt. Skapa hierarkiska WBS-modeller med enkel drag-och-släpp-funktionalitet. Planera aktiviteter i Gantt-scheman med tider och beroenden. Stöd för basplaner, versionshantering, kritiska linjen och behörigheter för rätt åtkomst. Ger även stöd för planering av kostnader och resurser på alla nivåer i projektet.

Samarbeta och kommunicera

Effektiv samverkan i teamet påverkar resultatet av projektet i stor utsträckning. CANEA Project erbjuder sociala funktioner i hela systemet för att möjliggöra diskussion och informationsdelning på ett naturligt sätt kopplat till dokument, aktiviteter, risker med mera. Systemet notifierar automatiskt ändringar, nyheter och inlägg som sker i projekten på både projektnivå och på aggregerad individnivå. Systemet är även integrerat med online-möten och chatt.

Hantera dokument

Hantera och dela all projektrelaterad dokumentation online. Smarta funktioner för att enkelt ladda upp och redigera dokument. Stöd för mappar, behörighetsstyrning, mallar, versionshantering och koppling till Outlook. Även stöd för hantering av uppgifter, risker och andra typer av ärenden såsom ändringar, inköp och avvikelser.

Analysera och rapportera

Generera rapporter i systemet i tabellformat eller som interaktiva diagram. Skapa beslutsunderlag och analysera sammanställningar med parametrar såsom nytta, tid, kostnad, projekttyp, prioritet och status. Systemet levereras med en kraftfull och flexibel analysdel för grafisk presentation.

Kalkylera och budgetera

CANEA Project hanterar ekonomisk information i projekten utifrån perspektiven kalkyl, budget, utfall och prognos. Hanteras på valfri aktivitets-, arbetspakets- och projektnivå. Stöd för periodisering av data och extern koppling till ekonomisystem.

Rapportera tid

Låt användare redovisa tid per dag, per projekt och aktivitet. Även rapportering av ETC för att få kontroll över status och progress på aktiviteter. Funktioner för sammanställningar och uppföljning av rapporterad tid på projekt- och aktivitetsnivå.

Vi blev övertygade direkt när vi tittade på CANEA Project. Fem orter är inblandade i Kinnarps utvecklingsprojekt och vi behöver göra projekten visuella för alla inblandade. Det här kommer att hjälpa oss. Jag blev heltänd på kombinationen av kraftfullhet och enkelhet!

Tomas Ekström, Kvalitetschef och ansvarig för projektmetodik, Kinnarps

Användningsområden

Vi på CANEA har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder åt våra uppdragsgivare sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter är vår framgångsfaktor för lösningar med många användningsområden!

Projekthantering

Projekthantering - öka projektmognaden! Projekthanteringsverktyg för bättre planering, ledning och samarbete i er projektverksamhet.

Portföljhantering

Portföljhantering – nyckeln till lyckad projektverksamhet! Hantera en komplex projektverksamhet med en lösning för portföljhantering.

Resursstyrning

Resurshantering – optimera resursutnyttjandet! Lösning för bättre planering och fördelning av resurser samt uppföljning av tillgänglig tid.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg