Tillbaka
Förbättringsarbete – kärnan i Plasmans verksamhets-utveckling

Med hjälp av CANEA och Lean Six Sigma har Plasman lyckats etablera en organisationskultur som bygger på kontinuerligt förbättringsarbete. Lean Six Sigma har gett Plasman rätt metodik och verktyg för att lyckas med sina förbättringsinitiativ, medan CANEA har bistått med coachning och utbildning. Sammantaget har Plasman kunnat minska sina kvalitetsbristkostnader, generera årliga besparingar samt säkerställa att organisationen utvecklas i rätt riktning, med medarbetare som engagerar sig i den dagliga verksamheten.

Plattform för ständig verksamhetsförbättring

Plasman är en ledande leverantör av plastdetaljer till fordonsindustrin. De är en del av Plasman Group, som är ett globalt tillverkande företag med produktion i Sverige, Norge och Belgien. För att ligga i framkant och på lång sikt bli en toppleverantör inom automotive beslutade sig Plasman för att rusta organisationen och se till att verksamheten utvecklades i rätt riktning, med en metodik som gjorde det möjligt att möta kvalitetskraven på den globala marknaden.

Plasman ville implementera en företagskultur och ett arbetssätt som gjorde det möjligt att möta framtida utmaningar och hinder – med rätt verktyg och fokus från alla delar av organisationen. Här blev Lean Six Sigma ett utmärkt förbättringskoncept med riktlinjer som guidade organisationen mot ett större kundfokus och ett mer värdeskapande arbete.

Plasman minskade kvalitetsbristkostnaderna
med Lean Six Sigma

Att komplettera Lean med Six Sigma har skapat ett komplett angreppssätt för att driva vår verksamhetsutveckling framåt – med rätt fokus, kompetens och engagemang. Vi genomför allt från mindre förbättringsinitiativ till avancerade förbättringsinsatser i projektform. Förbättringsinitiativen hjälper oss att minimera risken för slöserier med verksamhetsresurser och jobba proaktivt med delar av verksamheten som kan generera större och återkommande problem i organisationen.
Magnus Älmegran, Lean Six Sigma Group Manager, Plasman.

När Plasman arbetat för att etablera en förbättringskultur har CANEA varit en stöttande partner. Samarbetet grundar sig i utbildningar och coachning inom konceptet Lean Six Sigma, vilket har resulterat i att Plasmans medarbetare har fått en god förståelse för fördelarna som finns med förbättringsinitiativ och den konstanta viljan att göra saker bättre. Det här gäller framför allt Plasmans dagliga processer och arbetssätt, där projektets deltagare har fått genomföra initiativ i verksamheten för att nå mätbara effektivitetsmål. Här har CANEA bland annat bistått som stöttande partner genom följande åtgärder:

  • Anpassade workshoppar, seminarier och utbildningar till ledningsgrupper med syftet att bygga kompetens, coacha och styra förbättringsinitiativ i organisationen.
  • Anpassade, breda utbildningsinsatser för medarbetare som driver förbättringsarbete på lokal nivå – certifierade White Belts i Lean Six Sigma.
  • Utbildningsprogram för blivande förbättringsledare som kommer att lägga en signifikant del av sin arbetstid på att driva förbättringsarbete i projektform, samt stötta grupper på lokal nivå med metodik och genomförande – certifierade Green Belts i Lean Six Sigma.
  • Avancerade utbildningsprogram för utvalda specialister i organisationen som ämnar driva större och mer komplexa förbättringsinitiativ, vilket kräver både djupare analyser och fokuserat förändringsledarskap – certifierade Black Belts i Lean Six Sigma.

Efter genomförda utbildningar och förbättringsinitiativ inom Lean Six Sigma har Plasman på drygt ett år lyckats generera stora besparingar i sin verksamhet. Plasman har även med tiden blivit en starkare organisation med en kultur som kommer att möjliggöra ytterligare affärsmöjligheter och reducera kvalitetsbrister i framtiden. Det finns nu en bred kunskap och ett stort engagemang bland medarbetarna kring förbättringar på alla nivåer av organisationen – något som bidrar till framtida förbättringsinitiativ.

Vill du veta mer om vilka olika utbildningsnivåer CANEA erbjuder? Kontakta oss!

Därför kombinerade Plasman Lean och Six Sigma

Vi tror på utbildning och konsulting där vi inte bara kommer med svar, utan coachar och lär våra kunder att ställa rätt frågor. Då bygger vi kompetens och förmåga hos dem att styra sina verksamheter mot framtidens utmaningar och möjligheter."
Leif Nyström, Business Area Manager, CANEA.

Att kombinera Lean-konceptet med Six Sigma gav Plasman en stadig grund i sitt förbättringsarbete. Den främsta fördelen med kombinationen är att Lean-metodikens grundläggande och breda principer för förbättring  kompletteras med spetskompetensen inom Six Sigma. Konceptet ger utbildade och certifierade medarbetare som kan vara med och driva avancerade förbättringsprojekt med komplex karaktär, efter att de har utrustats med en verktygslåda och fördjupade kunskaper inom förändringsledarskap.

En stor grund till att Plasman lyckades rota en förbättringskultur är just kunskaperna inom ledarskap och involveringen av medarbetarna genom engagemang i utbildningen och praktiserad metodik med coachning och stöd från CANEA.

Plasman använder CANEA ONE

Plasman och CANEA har idag ett väletablerat och långtgående samarbete. Plasman använder till exempel det IT-baserade verksamhetssystemet CANEA ONE för att systematisera och digitalisera sitt förbättringsarbete. Det hjälper Plasmans organisation att ta sin verksamhet till nya nivåer, bland annat genom det digitaliserade problemlösningsverktyget 8D och metodiken DMAIC inom Six Sigma. 8D är en metodik som är standard inom fordonsindustrin för att hantera och åtgärda kundreklamationer, avvikelser och relaterade förbättringsaktiviteter, för att därefter definiera vad som krävs på längre sikt. DMAIC används sedan för större och långsiktiga förbättringsinitiativ med koppling till strategiska initiativ, processer och flöden.

Genom att integrera IT-systemet CANEA ONE med sin övergripande strategi skapar Plasman optimala förutsättningar för att realisera sina förbättringsinitiativ, med rätt fokus och stöd i det dagliga arbetet. Systemet innefattar både metodik, rapportmallar och verktyg som ger Plasmans medarbetare rätt förutsättningar för att nå framgångsrika resultat. Dessutom blir det enklare för Plasman att anpassa verksamheten efter snabba förändringar, till exempel när organisationen växer eller blir mer komplex.

 

Guide- Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbeten
Ladda ner vår guide för att läsa mer om CANEA ONE och hur du digitaliserar organisationens förbättringsarbeten!

Vill du ha hjälp med förbättringsarbetet
i din organisation?

CANEA är en ledande helhetsleverantör av både konsulttjänster och utbildningsprogram inom Lean Six Sigma-inspirerat förbättringsarbete. CANEAs konsulter har lång erfarenhet av global verksamhetsutveckling inom allt från offentlig verksamhet till större internationella koncerner.

Vill du veta mer om CANEA och hur vi kan hjälpa din organisation att lyckas med förbättringsinitiativ och utvecklas i rätt riktning? Vi har 30 års erfarenhet av förbättringsarbeten och vi erbjuder flertalet heltäckande utbildningar, för över 4000 personer varje år.

Vill du veta hur vi kan skapa effekt för din organisation? Tveka inte att kontakta oss!