Tillbaka
Frågan om informations-säkerhet måste hanteras systematiskt

I takt med den fortsatta digitaliseringen bearbetar organisationer idag allt större mängder data. Även om fördelarna med digitaliseringen är många, har både hotbilden och kraven på informationssäkerhet ökat, vilket gör att organisationer måste ta ett helhetsgrepp på detta område.

Digitaliseringen skapar möjligheter för en organisation att nå nya kunder, samtidigt som den ökar produktiviteten och effektiviteten i de olika delarna av verksamheten. Men när digitaliseringsnivån ökar, ökar också mängden data som produceras och bearbetas både innanför och utanför organisationen. Och eftersom nästan alla affärsprocesser är beroende av information, blir den en affärskritisk tillgång.

Ökande hot och krav

Parallellt med den växande trenden mot digitalisering har kraven på informationssäkerhet också ökat under de senaste åren och hotbilden fortsätter att förändras. Ny lagstiftning har antagits – bland annat nationella säkerhetslagar, EU:s NIS-direktiv, GDPR och branschspecifik lagstiftning. Kundernas krav på informationssäkerhet ökar också. Samtidigt är dagens hot både fler och mer sofistikerade än tidigare.


Systematiskt tillvägagångssätt

Som svar på de nya möjligheterna, kraven och hoten som digitaliseringen för med sig måste organisationerna ta ett systematiskt och holistiskt grepp om informationssäkerheten. Grunden för detta arbete ligger i att förstå vilken information som behandlas inom organisationen samt hur och var den behandlas. Kunskap om det, samt vilka krav som gäller, gör det möjligt att analysera hot och sårbarheter samt att identifiera och prioritera risker. Lämpliga åtgärder kan sedan genomföras för att hantera situationen.


Beprövat ramverk

Den internationella standarden ISO/IEC 27001 ger ett beprövat ramverk för att systematiskt organisera alla dessa aspekter. Att använda ISO/IEC 27001 som grund för en organisations ledningssystem för informationssäkerhet skapar en inre trygghet och ger ett yttre förtroende.


Våra tjänster för informationssäkerhet

Vår omfattande erfarenhet av att bygga upp och implementera ledningssystem för informationssäkerhet, i enlighet med ISO/IEC 27001, har gjort det möjligt för oss att hjälpa många organisationer att certifiera sig enligt standarden under de senaste åren. Vår IT-lösning CANEA ONE har hjälpt våra kunder att samla sin information på ett ställe samt att få struktur och kontroll på sina informationstillgångar. Vi erbjuder också kompletta lösningar för informationssäkerhet genom etablerade partnerskap med ledande tekniska och juridiska specialister.


Fördelarna med ISO 27001

  • Förstå hur informationen bör hanteras inom och utanför organisationen.
  • Effektivt ramverk för att uppfylla rättsliga krav.
  • Metod för att systematiskt identifiera, utvärdera och reagera på informationssäkerhetsrisker.
  • Större medvetenhet om informationssäkerhet i din organisation.
  • Möjliggör certifiering av organisationen och att därmed visa intressenterna att informationssäkerhetskraven har uppfyllts.

"Min erfarenhet från tidigare uppdrag har visat hur viktigt det är med ett holistiskt synsätt på informationssäkerhet. Det handlar inte bara om IT-säkerhet utan även om hur informationstillgångar hanteras av alla, från leverantörer till organisationens egna anställda."

Nicolas ter Wisscha, managementkonsult på CANEA