Tillbaka
Cybersäkerhet kring nyckelpersoner

De senaste 5-10 åren har digitalisering implementerats som del av en strategisk process i företag och organisationer. I takt med det har även medvetenheten kring cybersäkerhet ökat och det har investerats stora summor i att bygga avancerade säkerhetslösningar för att skydda våra tillgångar.

 

Denna utveckling har resulterat i att cyberkriminella har tvingats hitta nya vägar. Trenden är att de i ökad utsträckning använder sig av avancerade upplägg för att undersöka och analysera information från slutna internetforum (deep och dark web) samt öppna källor som till exempel sociala medier, tidningar med mera, för att hitta digitala sårbarheter. 
 
Personer i ledande positioner och styrelsemedlemmar är ofta relativt exponerade i den digitala världen och därför en mycket relevant målgrupp för kriminella upplägg.
 
Exponerade uppgifter och sårbarheter används sedan för att genomföra avancerade attacker mot utvalda företag och nyckelpersoner. Vanligt förekommande typer av angrepp är till exempel kapning av konton, identitetsstöld, utpressning, malware och ransomware et cetera. 
 
Styrelsen har ett övergripande ansvar för att säkerställa att risker mot organisationen ur en strategisk synvinkel identifieras och hanteras. Angrepp av ovanstående typ kan ha en förödande effekt på företag och organisationer och därför är det relevant ur ett styrelseperspektiv att skapa sig en bild av de hot och sårbarheter som finns kring styrelsemedlemmarna själva och nyckelpersoner i organisationen.
 
Idag finns det dock effektiva verktyg och metoder som kan användas för att föregå de kriminella och i god tid identifiera digitala sårbarheter kring nyckelpersoner. Men det finns hjälp att få, CANEA erbjuder tjänster för att hjälpa organisationer och verksamheter att kartlägga och hantera denna typ av sårbarheter.

 

Läs mer här